BG / EN
Част от колан. Сребро с позлата. Случайна находка, открита през м. март 1934 г. в м. Новите лозя, с. Ловец, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора. Краят на V в. пр.Хр.
25.09.2023
На 26 септември 2023 г. от 17 ч. в централно фоайе на Център за култура Димитровград, Сърбия, Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките ще открие постерната изложба „Доспехите на тракийските воини“....
18.09.2023
Уважаеми гости, Oт 18 септември (понеделник) до 21 септември (четвъртък) 2023 г. Зала Трезор ще бъде временно затворена. Извиняваме се за... Още...
18.09.2023
Излезе от печат водач за зала „Трезор“ на Националния археологически музей. Изданието представя колекцията с експонати с изключителна... Още...

Националният археологически институт с музей при БАН работи върху цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в. НАИМ-БАН е национален център и координатор на всички теренни археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях. Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи. Със своя научен и музеен потенциал НАИМ-БАН е най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа. В настоящия си вид НАИМ-БАН функционира от 1949 г. и се явява продължител на дейността и правоприемник на Отдела за ценности към създадената през 1878-1879 г. библиотека в София, преобразуван в 1892 г. в Народен музей, и Българския археологически институт, образуван през 1921 г. като първи научен институт в България.

Предвид спецификата на изследваната проблематика, Националният археологически институт с музей – БАН включва следните научни структурни звена: пет хронологически и тематично профилирани секции (Секция за праистория; Секция за тракийска археология; Секция за антична археология; Секция за средновековна археология; Секция за нумизматика и епиграфика), една проблемна група (Секция за Интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България), два Филиала за проучване на древните български столици (в Шумен и във Велико Търново) и Археологически музей. С оглед оптимизация на дейността, през 2003 г. в Археологическия музей беше осъществена структурна промяна, в резултат на което бяха обособени два отдела: Експозиции и Фондове. Научно-изследователската дейност, административно-стопанските и финансовите въпроси в НАИМ-БАН се обслужват от няколко специализирани звена (Редакционно-издателска група; Научен архив; Счетоводство; Канцелария и деловодство). Директор на НАИМ-БАН е доц. д-р Христо Попов, зам.-директор - доц. д-р Стефан Александров, научен секретар – гл. ас. д-р Таня Христова.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн