BG / EN
Начало » За нас » Нормативна уредба
Нормативна уредба

Правилник за работа със земекопна техника на археологически обекти в Република БългарияПравилник за устройството и дейността на НАИМ-БАНПриоритети в научните и музеоложки изследвания на НАИМ-БАНПравилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в НАИМ-БАНЗакон за културното наследствоНаредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучванияЕвропейска конвенция за опазване на археологическото наследство (нова редакция)Наредба № Н-2 от 6 април 2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информация от автоматизирана информационна система "АрхеологическВътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в НАИМ-Политика за използване на бисквитки (cookies)ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТАтестационна карта на учен, археолог-проучвател, фондовик, уредник и специалист в НАИМ-БАНПравилник и методически указания за провеждане на атестация на служителите в НАИМ-БАНПравилник за ползване на библиотеката на АИМ
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн