BG / EN
Научен съвет

председателпроф. д-р Анелия Божкова
секретардоц. д-р Красимир Ников
зам.-председателдоц. д-р Крум Бъчваров
доц. д-р Людмил Вагалински
доц. д-р Евгения Генчева
доц. д-р Кръстина Панайотова
доц. д-р Бони Петрунова
доц. д-р Алексей Гоцев
доц. д-р Валери Григоров
проф. д-р Константин Дочев
доц. д-р Милена Тонкова
доц. д-р Стефан Александров
чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов
проф. д-р Венцислав Динчев
доц. д-р Бистра Божкова
проф. д. изк. Константин Тотев
доц. д-р Сергей Торбатов
доц. д-р Мария Гюрова
доц. д-р Явор Бояджиев
доц. д-р Христо Прешленов
доц. д-р Гергана Кабакчиева
доц. д-р Дочка Владимирова-Аладжова
доц. д-р Христо Попов
проф. д-р Венцислав Динчев
проф. д. изк. Константин Тотев
проф. д-р Константин Дочев
доц. д-р Бистра Божкова
доц. д-р Сергей Торбатов
доц. д-р Мария Гюрова
доц. д-р Явор Бояджиев
доц. д-р Христо Прешленов
доц. д-р Гергана Кабакчиева
доц. д-р Дочка Владимирова-Аладжова
доц. д-р Стефан Александров
доц. д-р Людмил Вагалински
доц. д-р Евгения Генчева
доц. д-р Кръстина Панайотова
доц. д-р Бони Петрунова
доц. д-р Алексей Гоцев
доц. д-р Валери Григоров
доц. д-р Милена Тонкова
доц. д-р Христо Попов
чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов

Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2019 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн