BG / EN
Начало » НАИМ » Научни звена и отдели » Секция за тракийска археология
Секция за тракийска археология

ръководителгл. ас. д-р Емил Нанков
секретар д-р Ваня Петрова
проф. д-р Анелия Божкова
доц. д-р Стефан Александров
доц. д-р Красимир Ников
доц. д-р Милена Тонкова
доц. д-р Алексей Гоцев
доц. д-р Христо Попов
доц. д-р Маргарит Дамянов
гл. ас. д-р Яна Мутафчиева
гл. ас. д-р Таня Христова
гл. ас. д-р Георги Иванов
гл. ас. д-р Любен Лещаков
гл. ас. д-р Борислав Бориславов
гл. ас. д-р Калин Маджаров
Диана Димитрова, проучвател
докторанти Деница Сандева
E-mail за контакти: sta@naim.bg

Секцията за тракийска археология е формирана в началото на 80-те години на ХХ в., като резултат от нарастващото значение на познанието, свързано с културата на тракийските племена. Първият ръководител на секцията е ст. н.с. д-р Мария Чичикова – изтъкнат специалист и основоположник на редица проблемни кръгове в тракийската археология. През последното десетилетие ръководители са били ст. н.с. д-р Диана Гергова, ст. н.с д-р Георги Китов, специалисти в областта на тракийската погребална обредност през късната желязна епоха, и ст. н.с д-р Иван Панайотов специалист в областта на металургията и погребалните обреди през бронзовата епоха. В момента ръководната длъжност се заема от ст. н.с д-р Стефан Александров, специалист в областта на керамиката и изделията от благородни метали през бронзовата епоха.

Основните изследователски теми, по които работят членовете на секцията, са свързани с проучванията на тракийската култура в българските земи през бронзовата и желязната епохи, етнокултурната характеристика на Древна Тракия, както и с етногенезиса на траките и техните културни взаимодействия със съседните етноси.

Членове на Секцията за тракийска археология преподават в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, в Нов български университет и Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн