BG / EN
Начало » НАИМ » Научни звена и отдели » Секция за средновековна археология
Секция за средновековна археология

ръководителдоц. д-р Методи Даскалов
секретаргл. ас. д-р Владимир Стайков
доц. д-р Живко Аладжов
доц. д.и.н. Николай Овчаров
доц. д-р Валери Григоров
доц. д-р Андрей Аладжов
гл. ас. д-р Петър Димитров
гл. ас. д-р Елена Василева
гл. ас. д-р Евгения Коматарова-Балинова
гл. ас. д-р Евелина Тодорова
Снежана Горянова, специалист
Филип Петрунов
д-р Методи Златков
докторанти Габриела Райкова
Панайот Антонов
Юри Пулчев
E-mail за контакти: ssa@naim.bg

Формирана през 1950 г.

Ръководители:
Стамен Михайлов, Живка Въжарова, Димитър Овчаров, Станислав Станилов, Людмила Дончева-Петкова, Бони Петрунова

Бележити български учени - щатни сътрудници на Секцията:
Кръстьо Миятев, Вера Иванова-Мавродинова, Никола Мавродинов, Станчо Ваклинов, Стамен Михайлов, Живка Въжарова, Иванка Акрабова-Жандова.

Тема:
Археология на средните векове от ІV до ХVІІІ в.

Направления:
Раннохристиянска култура в България
Генезис на българската средновековна култура
Средновековните български столици
Българският средновековен град и село
Производство и технологии на българското средновековие
Гражданската и култовата архитектура на средните векова
Изтокът и Западът в българската средновековна култура
Монументални и приложни изкуства на средните векове в България

Основни постижения:
Идентификация на раннославянската култура
Идентификация на археологическата култура на прабългарите
Основните параметри на структурата на средновековния български град
Старобългарските столици Плиска и Велики Преслав - фортификация, устройство и хронология на дворцовите центрове
Пълно проучване на средновековния център на Велико Търново на хълма Царевец

Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн