BG / EN
Начало » НАИМ » Научни звена и отдели » Секция за Интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България
Секция за Интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България

ръководителдоц. д-р Георги Нехризов
секретаргл. ас. арх. д-р Силва Събкова
доц. д-р Цони Цонев
доц. д-р Цветана Попова
гл. ас. д-р Надежда Карастоянова, археозоолог
гл. ас. д-р Иво Чолаков
гл. ас. д-р Надежда Кечева
гл. ас. д-р Найден Прахов
инж. д-р Никола Тонков, геофизик
Пламен Георгиев
докторанти Ангел Григоров
Вероника Генчева
Теодор Тодоров
E-mail за контакти: pgii@naim.bg

Проблемна група за интердисциплинарни изследвания (ПГИИ) към НАИМ-БАН съсредоточава усилията на специалисти в различни областта на интердисциплинарните изследвания с приложен характер в българската археология. Нашата цел е както да даваме допълнително данни (еко-факти, геофизични и геодезични проучвания) за установяване на достоверност, автентичност и уникалност на археологическите обекти и паметници, така и да разширим възможностите за археологическа интерпретация.

Точното реконструиране на икономиката и палеосредата: растителността, земеделските култури, дивите и домашни животни, използвани от човека в миналото, и системното събиране на нови данни в тази насока помагат при датирането на археологически обекти и позволяват реконструкцията на влиянието на човека върху околната среда и адаптивните способности на човешкото общество към климатичните и екологични промени в миналото. Комбинацията от различни еко- и археологически данни разширява възможностите за интерпретация и създаване на ново познание за миналото, за животните и растенията и тяхното място в материалната и духовната култура през различните епохи.

Друго направление, което развиваме, е приложението на географски информационни системи (ГИС). Прецизното локализиране на археологическите паметници и структури в пространството рязко повишава качеството на подадената информация в автоматизираната информационна система. Извършва се геодезично заснемане на археологически обекти и паметници и се изготвя съответната техническа документация на стотици археологически обекти по територията на България. Археологическата геофизика се прилага като неделима част от полевите археологически изследвания у нас. Възможностите на геофизичните методи и достигнатото ниво на този етап от тяхното развитие е доказано с многобройни примери в България. Археологическите структури, които успешно се регистрират от нас, спестяват материални средства, работна сила и време. Използваните методи са с висока ефективност и отлично разработена методика за проучване на могили, гробници и съоръжения в тях, което е принос на българската геофизика.
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн