BG / EN
Начало » Структура » Научни звена и отдели » Филиал Национален археологически институт с музей - Шумен
Филиал Национален археологически институт с музей - Шумен

ръководителгл. ас. д-р Янко Димитров
секретаринж. Светлозар Стоянов
домакин Иванка Станчева
гл. ас. д-р Гергана Илиева
Станислав Иванов, специалист
Владимир Вълчев, геодезист
E-mail за контакти: filial-sh@naim.bg

Филиалът на Националния археологически институт с музей на БАН - Шумен е създаден с разпореждане на бюрото на МС № 262 от декември 1973 г. под ръководството на акад. Димитър Ангелов, проф. Станчо Ваклинов, д.и.н. Живка Важарова.

През есента на 1975 г. е проведен конкурс за научни сътрудници на филиала, успешно издържан от Рашо Рашов, Константин Попконстантинов, Павел Георгиев, Стойчо Бонев. Работа започва в няколко проблемни групи: проучване на "Крумовия дворец" в Плиска, "Раннобългарските бани, водопроводна и канализационна инфраструктура в Плиска и Преслав", аула на Хан Омуртаг, големи манастирски ансамбли в Голямата базилика, както и редица Преславски манастири.

През 1984 г., по случай първия юбилей на филиала, се издава брошура с първата библиография на сътрудниците с 303 заглавия. Филиалът е организатор и домакин на редица научни конференции и сумпозиуми.

През 1984-89 г. започват разкопки в по-далечни центрове: княжеския манастир при с. Равна, Провадийско, манастира при с. Черноглавци, манастира Кирека при с. Калугерица, селището при с. Хума, Разградско, некропола при с. Караманите, с. Дибич. Разкопките през 1994-2004 г. се характеризират с договора за съвместна работа с университета на Франкфурт на Майн за съвместни поучвания във Външния град на Плиска.

Във Филиала на НАИМ-БАН работят двама професори (Р. Рашев и И. Йорданов), двама старши научни сътрудници (П. Георгиев, С. Бонев), двама научни сътрудници (Т. Балабанов, Я. Димитров), двама проучватели (Т. Михайлова, С. Иванов).

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн