BG / EN
Фотоателие

Миглена Райковска, фотограф

Из ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния археологически институт с музей при БАН, приет от Общото събрание на учените (ОСУ) в НАИМ–БАН на 31.03.2016 г., последно доп. и изм. от ОСУ в НАИМ–БАН на 22.05.2023 г.:

Чл. 22. (1) Фотоателието на НАИМ фотодокументира колекциите на НАИМ;

(2) Събира, обработва и съхранява цялата фотодокументация на НАИМ;

(3) Участва пряко в дейностите на отдел Фондове по инвентиране, паспортизиране и дигитализиране на колекциите;

(4) Участва в дейностите на отдел Експозиции по документиране на постоянните експозиции и на временните изложби на НАИМ в страната и в чужбина;

(5) Фотодокументира всички събития, организирани от НАИМ;

(6) Фотодокументира археологически обекти проучени от археолози на НАИМ.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн