BG / EN
Начало » НАИМ » Научни звена и отдели » Лаборатория за анализи, консервация и реставрация
Лаборатория за анализи, консервация и реставрация

гл. ас. д-р Китан Китанов
гл. ас. д-р Петя Пенкова, художник-реставратор
Чавдар Чомаков, реставратор
Ренета Караманова-Златкова
Мария Тасева, реставратор

Енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен спектометър EDX-720

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Подходящ за изследване на химическия елементен състав на твърди, вкл. прахообразни, или течни проби /особено за археологически находки и материални културни ценности/.

ВЪЗМОЖНОСТИ:
 • За разнообразни по форма и размери,
 • неизвестни по състав предмети и разтвори,
 • без предварителна подготовка на мястото за изследване,
 • от Na до U – по Периодичната система, без инертните газове, т.е. над 75 различни хим. елемента,
 • всички – едновременно,
 • при наличие от 10-3до 100 тегл. %,
 • достатъчни са от 1 до 3 мин. за определяне на качествения състав, а
 • за колич. състав – по заложена компютърна методика,
 • има вградена фотокамера за заснимане на анализираното място,
 • съпоставка на току-що получените резултати със създадена база данни,
 • не остават никакви следи върху анализирания предмет.

ОГРАНИЧЕНИЯ:
 • Максимален размер на изследвания образец: диаметър – 30 см, височина – 15 см;
 • Диаметър на изследвания участък: 1, 3, 5 или 10 мм;
 • Изследваният участък трябва да е на изпъкнала или плоска повърхност;
 • В дълбочина от 0,1 до няколко мм в зависимост от състава;
 • Няма възможност за определяне на въглерода, водорода, кислорода и азота – т. е. органични материали;
 • За изключително точни количествени резултати са необходими стандартни образци с подходящ химичен състав и начин на изработка.
ПРИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ:
 • Практически всички изделия от всички метали и сплави;
 • Метални покрития;
 • Керамика – с някои ограничения;
 • Кости – минералният им състав;
 • Пръст, шлаки, утайки и др. насипни – минералният им състав;
 • Разтвори – минералният им състав.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тел.: (02) 988 24 06 (вътр. 208)
Е-мейл: lab@naim.bg

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн