BG / EN
Начало » НАИМ » Обслужващи звена » Библиотека на НАИМ-БАН
Библиотека на НАИМ-БАН

1000 София, ул. „Г.С. Раковски” 149, ет. 1
Тел.: (02) 988 05 05
Работно време: понеделник-петък, 9.00-18.00 ч.

Основана: 1901 г.

ФОНДОВЕ:

  • Профил: археология, история, изкуство, архитектура, религия, митология до средните векове вкл., филология
  • Фонд: 68900: книги: 25631; периодични издания: 38766; специални фондове (микрофилми, ксерокопия и отпечатъци): 4576
  • Лични библиотеки: акад. Гаврил Кацаров, акад. Димитър Дечев, проф. д-р Живка Въжарова и ст.н.с. д-р Александър Бонев

УСЛУГИ:

  • Каталози: книги (азбучен и систематичен по УДК), периодични издания (азбучен)

Списък с новополучената литература в Библиотеката на НАИМ-БАН:
- Септември 2013 г.
- Юли-август 2013 г.
- Май-юни 2013 г.
- Януари-февруари 2011 г.
- Октомври 2010 г.
- Юли 2010 г.
- Юни 2010 г.
- Април 2010 г.
- Март 2010 г.

  • Картотека персоналия
  • Читалня
  • Индивидуално заемане на литература, междубиблиотечно заемане, международно междубиблиотечно заемане чрез Централна библиотека на БАН
  • Други услуги: библиографски справки, размножаване на библиотечни материали чрез ксерокопиране и библиотечно-информационно обслужване на докторанти и студенти магистри от СУ, НБУ и ВТУ
  • Книгообмен чрез Централна библиотека на БАН и книгообмен с отделни библиотеки и институти

Книги за книгообмен (НАИМ–БАН):

- Списък на литература за книгообмен


За контакти:
Българска академия на науките – Централна библиотека

Мадлена Кискинова – Директор на Международно книгообменен департамент

1040 София, ул. „15 ноември” 1
Тел.: (02) 97 95 259
Факс: (02) 98 62 500
GSM: 0887 456 321
Е-mail: exch1@cl.bas.bg

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн