BG / EN
Начало » Текущи проекти » Инициативи и дейност на НАИМ-БАН
Инициативи и дейност на НАИМ-БАН

Международно научно сътрудничество на НАИМ-БАН в рамките на договори и спогодби на ниво Институт

Съвместен международен проект по Оперативна програма на ЕС "ЮИ Европа 2007-2013"

Название на проекта: Разширяване на Дунавския лимес – Световно наследство на ЮНЕСКО по Долния Дунав
Акроним: Търговската марка Дунавски лимес
Партньори: Университет Виена, департамент по история (Австрия) – водещ партньор, Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (София) – партньор, Дунавски университет Кермс, Департамент по околна среда, Център за архитектурно наследство и инфраструктура (Австрия) – партньор, Общински институт за опазване на културното наследство Братислава (Словакия) – партньор, Карл Роберт колеж, департамент по туризъм и регионално развитие (Унгария) – партньор, Провинция Римини (Италия) – партньор, Национален институт за културно наследство (Румъния) – партньор, Археологически институт, Сръбска академия на науките (Сърбия) – партньор, Музей на Славония Осиек (Хърватия) – партньор
Ръководител за българската част от проекта: доц. д-р Людмил Вагалински
За контакт: director@naim.bg
Времетраене: 24 месеца, 2012-2014 г.

Българо-чешко-английски проект „Емпорион Пистирос. Археологически разкопки на емпорион Пистирос. Емпорион Пистирос и неговата територия. Теренни проучвания по Горна Марица и Западни Родопи”


Партньори: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (София), Факултет за хуманитарни изследвания при Карловия университет (Прага), Школа за археология, класически езици и египтология и Университет в Ливърпул (Ливърпул)
Ръководител: доц. д-р Алексей Гоцев, проф. Ян Боузек и доц. Зошя Арчибалд
За контакт: alexaim@abv.bg; jan.bouzek@ff.cuni.cz; z.archibald@liverpool.ac.uk
Времетраене: 5 години, 2010-2014 г.

Българо-гръцки проект „Къснонеолитно и тракийско селище от І хил. пр. Хр. при извора Халка бунар в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови (в района на Чирпанските възвишения)”

Партньори: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (София) и Фондация на елинския свят - ФЕС (Атина)
Ръководители: доц. д-р Милена Тонкова, д-р Атанасиос Сидерис
За контакт: milenatonkova@hotmail.com; thanos_sideris@hotmail.com; thanos@fhw.gr
Времетраене: 5 години, май 2009 – май 2014 г.

Българо-полски проект „Римски легионен лагер и ранновизантийски град Нове”

Партньори: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (София), Институт по археология на Варшавския университет и Център за изследване на античността в Югоизточна Европа на Варшавския университет (Варшава)
Ръководители: доц. д-р Евгения Генчева, проф. д-р хаб. Тадеуш Сарновски, проф. д-р хаб. Пьотр Дичек
За контакт: gen.pop@abv.bg
Времетраене: 5 години, 2011-2015 г.

Българо-френски проект „Аполония – некропол и територия”

Партньори: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (София) и Университет на Прованс Екc-Марсилия І (Марсилия)
Ръководители: доц. д-р Кръстина Панайотова, д-р Александър Баралис
За контакт: kpanayotova@abv.bg; alexandrebaralis@yahoo.fr
Времетраене: 3 години, 2013-2015 г.

Българо-немски проект "Ресурси и образуването на неравенството. Суровини и комуникационни системи в праисторическа Югоизточна Европа”
 
Изследователска тема за периода 2013-2017: "Изследване на експлоатацията в миналото на ресурсите на Росенското и Върлибряжкото рудни полета"
Партньор: Университет Тюбинген „Еберхард Карл, Sonderforschungsbereich (SFB) 1070 „RessurcenKulturen“ на Немския изследователски фонд (DFG)
Координатори за работата в България: д-р Калин Димитров (НАИМ-БАН), д-р Райко Краус (Университет Тюбинген), Петър Лещаков (НАИМ-БАН)
За контакт: kalin.d@abv.bg
Времетраене: 2013-2025 г. 

Българо-американски проект за съвместни научни изследвания „Археогенетика на праисторията и протоисторията в България“
 
Партньори: Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките и Факултет по хуманитарни и естествени науки, Университет „Станфорд“
Ръководители: доц. д-р Крум Бъчваров, проф. д-р Карлос Д. Бустаманте
За контакт: krum.bacvarov@gmail.com
Времетраене: 3 години, 2013-2015 г. 


Международни проекти на Археологическа карта на България

Международен проект „Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe (ARIADNE)”
http://www.ariadne-infrastructure.eu/

Партньори: 24 организации от 16 европейски страни, една от които е Националният археологически институт с музей към Българската академия на науките (НАИМ-БАН), София
Координатор на проекта: проф. Франко Николучи, Университет във Флоренция
Заместник-координатор на проекта: проф. Джулиан Ричардс, Университет в Йорк
Упълномощени представители от българска страна: доц. д-р Людмил Вагалински, НАИМ-БАН и доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН
Времетраене: 4 години, 1 февруари 2013 – 31 януари 2017 г.


Международно научно сътрудничество на НАИM-БАН в рамките на договори и спогодби на ниво Академия
 
Съвместен проект „Животът в градовете по Долен Дунав І-VІ в.” 
 
Партньори: Национален археологически институт с музей, София (Българска академия на науките) и Археологически институт „Василе Първан”, Букурещ (Румънска академия на науките)
Ръководители: доц. д-р Людмил Вагалински и акад. проф. д-р Александру Вулпе
Координатори: доц. д-р Гергана Кабакчиева и проф. д-р Александру Барня
Времетраене: 3 години, 2012-2014 г.
 
Съвместен проект „Древни пътища на заселване на Европейския континент: миграционни процеси през Приазовието и Балканите. Характеристика на каменните индустрии и развитие на културните връзки межди човешките групи”
 
Партньори: Национален археологически институт с музей, София (Българска академия на науките) и Институт по история на материалната култура, Санкт Петербург (Руска академия на науките)
Ръководители: доц. д-р Мария Гюровa, доц. д-р Стефанка Иванова и проф. Вячеслав Евгеньевич Щелинский
Времетраене: 3 години, 2012-2014 г.
 
Съвместен проект „Ранносредновековните култури (VІІ-ХІ в.) на територията на България и Словакия”
 
Партньори: Национален археологически институт с музей, София (Българска академия на науките) и Археологически институт, Нитра (Словашка академия на науките)
Ръководители: гл. ас. д-р Методи Даскалов и доц. д-р Петер Шалковски
За контакт: m.m.daskalov@mail.bg; peter.salkovsky@savba.sk
Времетраене: 3 години, 2012-2014 г.
 
Съвместен проект „Проучване  и интерпретация на археологическите култури на териториите на България и Сърбия”
 
Партньори: Национален археологически институт с музей (Българска академия на науките), София; Съвет за археология на Сръбската академия за наука и изкуства и Институт по балканистика – САНИ, Белград
Ръководители: проф. д-р д.и.н. Васил Николов и акад. Никола Тасич
Координатор: Снежана Горянова
За контакт: sgoryanova@gmail.com
Времетраене: 3 години, 2014-2016 г.

Съвместен проект „Късноплейстоценскaта палеосреда и човешките адаптации към климатични промени на Балканския полуостров”

Партньори: Национален археологически институт с музей (Българска академия на науките), София и Център за природни науки в археологията, Университет Льовен, Белгия
Ръководители: доц. д-р Мария Гюрова и доц. д-р Елена Маринова
За контакт: gurovam@yahoo.fr; elena.marinova@bio.kuleuven.be
Времетраене: 3 години, 2014-2016 г.

Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Разкопки и проучвания
Достъпен за хора с увреждания
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн