BG / EN
Контакти

Национален археологически институт с музей – БАН

1000 София, ул. „Съборна” 2

Централа: 02 988 24 06
Факс: 02 988 24 05
E-mail: naim@naim.bg

Доц. д-р Людмил Вагалински, директор: 02 988 24 06 (централа)
Доц. д-р Христо Попов, зам.-директор: 02 988 14 73
Гл. ас. д-р Андрей Аладжов, научен секретар: 02 980 65 14
Административен отдел: 02 986 76 98

Счетоводство: 02 987 51 29
Библиотека: ул. „Г.С. Раковски” 149, тел. 02 988 05 05
Редакция на сп. „Археология”: ул. „Московска” 13, тел. 02 986 78 35

Длъжностно лице по защита на личните данни: gdpr@naim.bg

© 2018 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн