BG / EN
Начало » Издания » Археология » Редакционна колегия
Редакционна колегия

Главен редактор:

Редакционна колегия:Васил Николов (праистория)

Евгения Генчева – зам.-главен редактор (античност)
Крум Бъчваров – секретар (праистория)
Стефан Александров (протоистория)
Христо Попов (протоистория)
Анелия Божкова (античност)
Евгения Генчева (античност)
Методи Даскалов (средновековие)
Валери Григоров (средновековие)
Константин Дочев (нумизматика)
Мирена Славова (епиграфика)

Литературен редактор:

Мария Узунова

Представените за публикуване ръкописи се рецензират от редакторите в съответната научна област (peer review).


Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн