BG / EN
Начало » Издания » Археология » Археология [ Брой: 2016, 1-2 ]
Археология [ Брой: 2016, 1-2 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Васил Николов. S. Peric, D. Nikolic. Lepenski Vir. Stratigraphy, chronology and periodization. Excavations 1966. Institute of archaeology, Cahiers des Portes de fer, Monographies 6. Belgrade, 2016, 146 p., 224 fig.
114
Иван Маразов. Encyclopedia Amazonica. Adrienne Mayor. The Amazons. Lives and Legends of Warrior Women across the Ancient World. Princeton Univeristy Press, 2014, 519 р
116
Иван Маразов. Ритоните през древността. Niccolò Manassero. Rhyta e corni potori dall’Età del Ferro all’epoca sasanide. Libagioni e misticismo tra la Grecia e il mondo iranico (BAR International Series, 1750). Oxford, 2008
120
Константин Тотев. Деян Рабовянов. Археологически проучвания в Южния сектор на Трапезица, 1. Средновековният град. Велико Търново, Фабер, 2015, 734 с.
123
НОВИНИ
Живко Аладжов. Академик Васил Гюзелев на 80 години
128
Крум Бъчваров. Главният редактор на сп. „Археология“ чл.-кор. проф. Васил Николов на 65 години
130
Крум Бъчваров. Списък на научните публикации на чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов
132
Кръстю Чукалев. Научни публикации на специалистите от Националния археологически институт и музей на БАН през 2015 г.
143
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн