BG / EN
Начало » Издания » Археология » Археология [ Брой: 2007, 1-4 ]
Археология [ Брой: 2007, 1-4 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
В памет на Рашо Рашев (12.11.1943 – 28.02.2008)
СТАТИИ
Крум Бъчваров. Произход и ранно разпространение на погребението в керамичен съд
9
Ангелина Пировска. Изработка и особености в украсата на тракийските есхари
21
Марио Иванов. Поморийската гробница в контекста на мавзолеите с центричен план в Римската империя
32
Надежда Кирова. Гробници от Западния некропол на Сердика
38
Сергей Торбатов. Тракийско ямно светилище от римската епоха край Снягово (Южна Добруджа)
46
Георги Атанасов, Светлана Венелинова, Станимир Стойчев. Ранносредновековен некропол в Шумен (квартал Дивдядово)
57
Павел Георгиев. Пластинка с изображение на грифон и надпис. За т. нар. единични печатчета
67
Валери Григоров. Средновековни бронзови огнива от България
79
Рашо Рашев. Към проблема за материалната култура на територията на Република Македония от края на VII до средата на IX век
90
СЪОБЩЕНИЯ
Веселина Вандова. Неолитно селище в Берсин, Кюстендилско: разкопки през 2007 г.
102
Алена Тенчова, Веселин Хаджиангелов. Надгробна могила при Продановци, Самоковско
114
Светла Петрова. Коринтски капители от епископската базилика в Сандански
122
Илия Кулов. Античен производствен център край Полето, община Симитли
132
Здравко Димитров, Сотир Иванов. Данни за коринтски ордер от античния град край Рупите, Петричко
142
Дочка Владимирова-Аладжова. За ранновизантийските стъклени екзагии от България
150
Живко Аладжов. Разкопки на крепостта Блесна край Димитровград (предварително съобщение)
162
Катя Меламед. Керамичен фрагмент с Ръката Божия (?) от Ябълково, Хасковско
170
Стела Дончева. Бронзова матрица от Златар, Преславско (IX-X в.)
178
Тодор Чобанов. Метрично изследване на езически монументи от Плиска и Преслав
185
ДИСКУСИИ
Павел Георгиев. Българският сарактон в Тракия
192
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Мария Гюрова. Руслан Костов. Археоминералогия на неолитни и халколитни артефакти от България и тяхното значение в гемологията. София, 20
206
Мария Гюрова. Наталия Скакун. Орудия труда и хозяйство древнеземледеческих племен Юговосточной Европм в эпоху энеолита. Санкт-Петербу
207
Хенриета Тодорова. Blagoje Govedarica. Zepterträger - Herrscher der Steppen. Die frühen Ockergärber des älteren Äneolithikums im karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum Südost- und Osteuropas. Mainz, 2004
209
Маргарита Тачева. Ιωάννης Π. Τουρατσογλου. Η Ελλάς και τα Βαλκανια πριν από τα τελη της αρχαιοτητος. Ioannis P. Touratsoglou. Greece and the Balkans Before the End of
211
Илия Мечков. Георги Владимиров. Волжка България и Казанското ханство в географските карти на Средновековието и Новото време. София, 2007
213
Людмила Дончева-Петкова. Brigitte Pitarakis. Les croix-reliquaires pectorales byzantines en bronze. Paris, 2006
216
Илия Мечков. Тодор Чобанов. Наследството на Сасанидска Персия у българите на Долния Дунав. София, 2006
222
Генадий Н. Белорибкин. Георги Владимиров. Волжка България и Казанското ханство (VIII-XVI в): строително изкуство и архитектура. София, 2006
227
ПРЕГЛЕД
Рашо Рашев. 60 години от обединяването на Народния археологически музей и Българския археологически институт
229
Станислав Станилов. Рашо Рашев (1943-2008)
231
Христина Стоянова. Нова експозиция в Националния историко-археологически резерват Плиска
239
Павлина Илиева. Първа национална изложба „Българска археология 2007" в залите на Националния археологически музей
240
Мария Узунова. Защитени дисертации
246
Анастасия Беливанова. Научни публикации на специалистите от Националния археологически институт с музей – БАН през 2007 г.
253
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн