BG / EN
Начало » Издания » Археология » Археология [ Брой: 2009, 1-2 ]
Археология [ Брой: 2009, 1-2 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
Стефан Александров. Украшения за коса от злато и сребро през бронзовата епоха в Северна България
7
Христо Попов. Куш Кая. Характеристики на обитаването през късната бронзова и ранната желязна епоха
21
Павлина Владкова. Античен производствен център при Павликени (Долна Мизия) – периодизация и производства. Част първа
40
Кръстина Панайотова. Фигурални съдове (ойнохое) от Аполония
52
Николай Овчаров, Даниела Коджаманова, Здравко Димитров, Димитър Стоименов, Красимир Лещаков. Късноримско и византийско имение върху тр
62
Людмила Дончева-Петкова. Некрополът при Балчик. Нови данни за прабългарите
76
Методи Даскалов, Катя Трендафилова. Християнски храмове и некропол от Х-ХІІ в. в околностите на Созопол
91
СЪОБЩЕНИЯ
Десислава Андреева. Антропоморфни изображения от тел Казанлък
109
Биляна Иванова. Пещ за керемиди от римския викус край Горско Абланово, Търговищко
114
Павел Георгиев. Двойно печатче с гръцки надпис от околността на Плиска
120
ДИСКУСИИ
Стефан Бояджиев. Отново по въпроса за мавзолея в софийския квартал Лозенец
125
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Златозар Боев, Erika Gál. Fowling in Lowlands. Neolithic and Chalcolithic bird exploitation in south-east Romania and the Great Hungarian Plain (Archaeolingua, Series Minor, 24). Budapest, 2007. 149 pp. ISBN 978-963-8046-85-7
134
Елена Койчевa. HYPERMACHOS. Festschrift fur Werner Seibt zum 65. Geburstag. Herausgegeben Christos Stavrakos, Alexandra-Kyriaki Wassiliou, Mesrob K. Krikorian. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2008, 322 S
134
Снежана Горянова. Християнската култура в средновековна България (материали от Национална научна конференция, Шумен, 2-4 май 2007 г. по слу
137
ПРЕГЛЕД
Христо Попов. Международен симпозиум ANATOLIAN METAL V. Ранен добив на суровини в Анатолия и съседните й територии 13-15.11.2008, Бохум, Германия
141
Мария Узунова. Дарителство за исторически и археологически проучвания: от Освобождението до средата на ХХ век
143
Публикувани през 2006-2009 г. научни книги по археология на българските земи
150
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн