BG / EN
Начало » Издания » Археология » Археология [ Брой: 2008, 1-4 ]
Археология [ Брой: 2008, 1-4 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
Изабел Сидера, Алесандра Льогран. Методи и средства за технологични и функционални изследвания на праисторическата костна индустрия
7
Васил Николов. Светилище от ранната бронзова епоха на тел Казанлък
23
Николай Овчаров, Красимир Лещаков, Здравко Димитров, Даниела Коджаманова. Ранните периоди в историята на светилището при Татул
34
Николай Овчаров, Здравко Димитров, Красимир Лещаков, Даниела Коджаманова. Античният хероон при Татул
46
Тотко Стоянов. За изобразителната програма на гробницата от Александрово
58
Казимир Попконстантинов. Новооткрит печат на Михаил багатур и багатурският род на Йоан, Сондоке и Михаил
68
Константин Тотев. Златен пръстен-печат от некропола на църквата „Св. 40 мъченици" във Велико Търново
80
СЪОБЩЕНИЯ
Росица Христова. Керамика от началото на ранната бронзова епоха от м. Бадъ бунар край Карнобат
93
Любен Лещаков. Каменен калъп за отливане на връх на копие от късната бронзова епоха от Северозападна България
102
Лазар Нинов. Стопанско значение на фауната от къснобронзовото селище при Копривлен, Югозападна България
105
Румен Иванов. Оловен амулет и бронзови камбанки от светилище на Тракийския конник край Трявна
110
Анастасия Чолакова. Идентификация на следи от металопроизводство в археологически контекст
117
Венцислав Динчев. Теренни обхождания в Костинбродско през 2008 г.
123
Стела Дончева. За производството на един вид кръстове-енколпиони
134
Гергана Гьонова. „Чудатата кана"
140
ДИСКУСИИ
Костадин Рабаджиев. Храмът на Орфей при Татул или за отговорността на археолога
146
Марио Иванов. Elephantun ex musca! За хронологията, периодизацията и функцията на късноантичния мавзолей в кв. Лозенец, София
149
Тодор Чобанов. За шарапташите-жертвеници и ролята им в култовите практики на прабългарското езичество
160
Деян Рабовянов. Крепостно строителство в Югоизточна България през IХ-Х в.
171
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Васил Николов, Стефан Чохаджиев. Неолитни и халколитни култури в басейна на река Струма. В. Търново, 2007, 159 стр. текст и 200 стр. приложения
184
ПРЕГЛЕД
Виктория Петрова. Международен колоквиум „Сол, практики и познания", Яш, Румъния, 1-5 октомври 2008 г.
190
Анелия Божкова. Международна конференция, посветена на сивата керамика в понтийския регион
192
Анета Петрова. Международна конференция „Изследване и интерпретация на късноелинистическата керамика (Pottery, Peoples and Places)"
194
Павлина Илиева. Представителна изложба „Тракийски съкровища от България" в Япония, 2008 – 2009 г.
196
Борислав Борисов. Новата музейна експозиция в Мадара
197
Снежана Горянова. VII международен симпозиум на византолозите „Ниш и Византия. В прослава на император Св.св. Константин и императрица Е
199
Албена Искиджийска. Европейски програми, насърчаващи управлението на културните ресурси и развитието на културен туризъм в България
202
Мария Узунова. Защитени дисертации
208
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн