BG / EN
Начало » Издания » Археология » Археология [ Брой: 2009, 3-4 ]
Археология [ Брой: 2009, 3-4 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
Посвещава се на 60-годишнината на проф. дин Иван Йорданов
Димитър Овчаров. Списание „Археология” – гласът на българската археологическа наука (по случай неговата петдесетгодишнина)
7
Евгения Генчева. Римският ажурен колан от България
11
Венцислав Динчев. Античните градски площадни комплекси и тяхната съдба през късната античност: Oescus
28
Борис Борисов. Периодизация и хронология на античното и ранновизантийско селище до Караново, Новозагорско
38
Евгени Дерменджиев. Северната кула на средновековната крепост на хълма Трапезица във Велико Търново
48
Пламен Караилиев. Военна сграда до Северната порта на крепостта Трапезица във Велико Търново
68
Константин Тотев. Новооткрита църква №19 от средновековния град Трапезица
77
Георги Атанасов. Монети, монетарници и монетно обращение в Добруджанското деспотство през втората половина на XIV век. Относно появата и
92
СЪОБЩЕНИЯ
Чавдар Начев. Кариерни източници на флинта от селищна могила Казанлък: седиментоложко изследване
102
Марио Иванов. Пръстенът на Amantus – signum beneficiarii consularis?
109
ДИСКУСИИ
Павел Георгиев. Моливдовулите на българските престолонаследници от X век
114
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Костадин Рабаджиев. Л. Ф. Вагалински. Кръв и зрелища. Спортни и гладиаторски игри в елинистическа и римска Тракия. София, 2009
126
Цветелин Степанов. Рашо Рашев, Българската езическа култура VII-IX век. София, 2008, 598 с.
127
Константин Тотев. М. Долмова-Лукановска. Трапезица в светлината на археологическите разкопки. В. Търново, 2008, 190 с., 79 обр., IХ табл.
132
ПРЕГЛЕД
Владимир Славчев. Хумболтова конференция “Черноморският регион от халколита до ранната желязна епоха (5000-500 г. пр. Хр.)”, 4-8 октомври 2009
137
Петър Зидаров. Международен хумболтов симпозиум „Интердисциплинни изследвания на културното наследство на Балканите”, 19-22.11.2009 г., Со
138
Бисерка Гайдарска. 15-та годишна конференция на Европейската асоциация на археолозите, 15-20 септември 2009 г., Рива дел Гарда, Италия
140
Кръстина Панайотова. Аполония Понтийска. Столетие археологически проучвания
141
Научни публикации на специалистите от Националния археологически институт и музей-БАН
143
Мария Узунова. Защитени дисертации
154
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн