BG / EN
Начало » Издания » Археология » Археология [ Брой: 2010, 1-2 ]
Археология [ Брой: 2010, 1-2 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
Васил Николов. Сол и злато: Провадия-Солницата и Варненският халколитен некропол
7
Анелия Божкова. Чернофирнисова керамика от класическата епоха в България – актуален прочит на проблема
18
Павлина Владкова. Античен производствен център при Павликени (Долна Мизия). Част втора. Апликации за керамични съдове
29
Венелин Бараков. Крепостното строителство по горното течение на реките Росица и Янтра през късната античност и средновековието
47
Георги Атанасов. Монети, монетарници и монетно обращение в Добруджанското деспотство през втората половина на XIV век. Част II. Местни и ч
61
Деян Рабовянов, Станимир Димитров. Средновековно защитно въоръжение от Царския дворец в Търновград
77
СЪОБЩЕНИЯ
Мартин Николов. Каменни брадви с дупка от бронзовата епоха в Северозападна България
90
Таня Христова. Брадва с втулка от средната бронзова епоха
101
Михаил Христов. За хронологията на Габровското градище
106
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Светла Петрова. Tpajчe Нацев. Доцноантичкиот град Баргала. Штип, 2008, 256 стр., 12 плана, 4 чертежа и 3 карти
115
ПРЕГЛЕД
Красимира Карадимитрова. Изложба "Аз писах. Българска кирилска епиграфика" в Националния археологически музей
117
Научни публикации на специалистите от Националния археологически институт и музей-БАН през 2009 г. Събрали и подготвили за печат: Георги Ива
119
Мария Узунова. Защитени дисертации
128
IN MEMORIAM
Димчо Аладжов: Живот, отдаден на археологията
139
Публикувани през 2008-2010 г. научни книги по археология на българските земи
140
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн