BG / EN
Начало » Издания » Археология » Археология [ Брой: 2012, 2 ]
Археология [ Брой: 2012, 2 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
СЪОБЩЕНИЯ
РЕЦЕНЗИИ
Крум Бъчваров. Harald Haarmann. Indo-Europeanization – day one. Elite recruitment and the beginnings of language politics. (Eurolinguistische Arbeiten, 6). Harrassowitz: Wiesbaden, 2012. ISSN 1613-1118; ISBN 978-3-447-06717-1; 174 pp.
120
Георги Атанасов. Деян Рабовянов. Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство (IX – нач. на XI в.). Дисертации, том 5
123
Стефан Симеонов. Магдалена Стаменова. Модели на опазване на културно-археологическото наследство в България. София, 2012, 223 стр.
131
ПРЕГЛЕД
Петя Андреева. XXII Международен Лимес конгрес – Русе, 06-11.09.2012 г.
133
Иван Тодоров. Проф. д. и. н. Казимир Попконстантинов навърши 70 години
138
Научни публикации на специалистите от Националния археологически институт и музей – БАН през 2012 г.
140
IN MEMORIAM
Ана Йоцова (1942-2013)
152
Научни книги по археология на българските земи през 2011 – 2012 г.
153
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн