BG / EN
Начало » Издания » Археология » Археология [ Брой: 2015, 1-2 ]
Археология [ Брой: 2015, 1-2 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
ПРЕГЛЕД
Васил Николов, Христо Попов, Крум Бъчваров. Практики на Националния археологически институт и музей - БАН в изграждането на научни контакти с Германия
143
Цони Цонев. 43-та ежегодна конференция за компютърни приложения и количествени методи в археологията „Нека революцията продължава“ (43rd Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology “Keep the Revolution Going” Conference), Сиена, Италия, 3
148
Мария Гюрова. Международна конференция „Експлоатация на суровини в праисторията: местонаходища, добиване и разпространение“ („Raw materials exploitation in prehistory: Sourcing, processing and distribution“), 10 - 12 март 2016 г., Фаро, Португалия
150
РЕЦЕНЗИИ
Васил Николов. R. Krauß. Ovčarovo-Gorata. Eine frühneolithische Siedlung in Nordostbulgarien. Archäologie in Eurasien 29. Habelt-Verlag, Bonn, 2014, 350 Seiten, 209 Abbildungen, 74 Tafeln
153
Иван Тодоров. В търсене на нови решения на проблемите за скитите в Тракия (Игор Лазаренко. Скитите в Тракия (VІІ в. пр.н.е. - І в. от н.е.). Част І. Писмени извори за скити в Тракия. Онгъл, Варна, 2015)
157
Константин Тотев. Стела Дончева. Калъпи и матрици от Българското средновековие (ІХ - ХІV в.). Фабер, В. Търново, 2015. 312 с., 138 черно-бели и графични и 16 цветни илюстрации
161
IN MEMORIAM
Мария Узунова (1967 - 2016)
167
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн