BG / EN
Начало » Издания » Приноси към българската археология » Приноси към българската археология [ Брой: 2009, 6 ]
Приноси към българската археология [ Брой: 2009, 6 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Посвещава се на 85-годишнината от рождението на ст. н. с. Соня Георгиева (1922-1988)
Виолета Нешева. СОНЯ ГЕОРГИЕВА (1922-1988). IN МЕМОRIАМ
9
Блага Димитрова. СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА СОНЯ ГЕОРГИЕВА
16
Виолета Димова. ИЗ "НЕНАПИСАН ДНЕВНИК"
21
Свобода Сиракова, Радка Златева-Узунова. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИ И СУРОВИНЕН АНАЛИЗ НА КЪСНОНЕОЛИТНИЯ КРЕМЪЧЕН АНСАМБЪЛ ОТ
24
Теодора Ковачева. РИМСКИ БРОНЗОВИ ЛАМПИ ОТ УЛПИЯ ЕСКУС И СТОРГОЗИЯ (ДОЛНА МИЗИЯ)
45
Павел Георгиев. КЪСНОСРЕДНОВЕКОВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАННОСРЕДНОВЕКОВНА ПЛИСКА (ИЗ НЕМАТЕРИАЛНОТО НАСЛЕДСТВО НА СТАРАТА СТОЛИЦА)
52
Ирина Щерева. ВЛАДЕТЕЛСКИЯТ ЦЕНТЪР НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ В СЛЕДСТОЛИЧНИЯ ПЕРИОД
67
Николай Марков. БЕЛЕЖКИ ЗА ЕДНА ИНТЕРЕСНА РАННОСРЕДНОВЕКОВНА СРЕБЪРНА ЛЪЖИЦА
79
Живко Аладжов. РИСУНКИТЕ – ГРАФИТИ ОТ КАРНОБАТСКАТА КРЕПОСТ И ТЯХНАТА ВРЪЗКА С ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ
86
Стоян Попов. УКРЕПЕНАТА ВЛАДЕТЕЛСКА РЕЗИДЕНЦИЯ В СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД В ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЦЕМИ (XII - XIV В.) – ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ
93
Йордан Алексиев. ТРАПЕЗИЦА В ГРАДОУСТРОЙСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВ
107
Мария Долмова-Лукановска. ВЛАДЕТЕЛСКИТЕ ИНСИГНИИ НА ТЪРНОВСКИТЕ ЦАРЕ
119
Константин Дочев. НОВ ТИП МЕДНИ МОНЕТИ НА ЦАР ИВАН СРАЦИМИР (1355 – 1396)
132
Стоян Йорданов. СРЕДНОВЕКОВНА КЕРАМИЧНА РАБОТИЛНИЦА В ЧЕРВЕН
139
Людмила Дончева-Петкова. ЗА ЕДИН КРЪЩЕЛЕН КРЪСТ ОТ ВАРНЕНСКИЯ МУЗЕЙ
147
Оля Миланова. ЗАМЪКЪТ "БАБА ВИДА" И СРЕДНОВЕКОВНИЯТ БДИН ПРЕЗ XIII – XIV В.
157
Здравка Коркутова. КРЪСТОКУПОЛНИ ЦЪРКВИ В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
169
Маргарита Андонова. МОНЕТИ ОТ МАЛКОТО УКРЕПЛЕНИЕ В МЕЛНИШКАТА КРЕПОСТ
184
Цветана Комитова. СГРАФИТО КЕРАМИКА С ЧОВЕШКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ МЕЛНИК
212
Бисера Томова. ОБЛЕКЛОТО ВЪРХУ СГРАФИТО КЕРАМИКА ОТ XV – XVIII В.
227
Василка Герасимова. НАДПИСИ ВЪРХУ МЕТАЛ ОТ МЕЛНИК
238
Недялка Гиздова. ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА КРЕПОСТТА ЦЕПИНА ПРИ С. ДОРКОВО, ПАЗАРДЖИШКО
254
Николай Овчаров, Хитко Вачев. НОВООТКРИТА ЦЪРКВА В ПОДНОЖИЕТО НА ПЕРПЕРИКОН (предварително съобщение)
269
Иван Джамбов. ОТНОСНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ЕПИСКОПИЯТА "БУКОВО" СПОРЕД ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИЗВОРИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ (предварите
277
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн