BG / EN
За Хелис

Поредицата „Хелис” фокусира вниманието върху проблемите на археологията, историята и фолклора в Североизточна България, разработването и прилагането на широка гама от интердисциплинарни методи в изследването и решаването им. Началото й е поставено след започване на мащабните проучвания на националния резерват „Сборяново” през 1982 г., в светлината на които се формулират редица нови проблеми. Те са свързани с развитието на българските земи от праисторията до днес, както и с ролята на тази част от България като кръстопът на евразийски и средиземноморско-северноевропейски контакти, на религии и народи. Включва приноси на български автори и чужди изследователи. Излиза на български език с резюмета, или изцяло на чужди езици с резюмета на български.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн