BG / EN
Начало » Издания » Хелис » Редакционна колегия
Редакционна колегия

Главен редактор:

Редакционна колегия:


Диана Гергова

Мария Чичикова
Явор Иванов
Момчил Кузманов
Даниела Димчева


Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн