BG / EN
Начало » Издания » Известия на Националния археологически институт » За Известия на Националния археологически институт
За Известия на Националния археологически институт

От 1901 г. излиза като "Известия на Българското археологическо дружество" (ИБАД), като през 1921 г. името се променя на "Известия на Българския археологически институт" (ИБАИ). През 1947 г. се преименува на "Известия на Археологическия институт" (ИАИ), а от 2012 г. изданието се казва "Известия на Националния археологически институт" (ИНАИ).

Номерация: ИБАД от І до VІІ том; ИБАД/ИАИ от І до ХХХVІІІ том (1995).

Структура
І. Студии
ІІ. Статии и съобщения
ІІІ. Археологически вести
ІV. Отзиви и рецензии

Резюмета по избор на автора на английски, немски или френски език в обем до 1/5 от общия обем на публикацията.

Тематика
Теоритични и емпирични изследвания по археология на българските земи от праисторията, античността и средновековието.

Формат А4, едноцветна стандартна корица, черно-бели илюстрации – фотоси и графики.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн