BG / EN
Начало » Издания » Известия на Националния археологически институт » Известия на Националния археологически институт [ Брой: 2006, XXXIX ]
Известия на Националния археологически институт [ Брой: 2006, XXXIX ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Радина Богомирова. "Известия на Българския археологически институт" като фактор за социалната институционализация на археологическат
7
Явор Бояджиев. Мобилност на индивидите и контакти между отделните общности през V хил. пр. Хр. (по данни от некрополите)
13
Ана Радунчева. За ролята на пещерата в религията на праисторическите общества
57
Йордан Йорданов, Бранимира Димитрова. Пластична антропологична реконструкция на главата по женски череп от енеолитния некропол в м. Пч
73
Бистра Колева. Ритуални ями от VII—V в. пр. Хр. в североизточното подножие на Небеттепе в Пловдив
81
Милена Менкова. Състояние на проучванията на контактите на културата Езеро
91
Веселин Игнатов. Проучвания на тракийската култура в Новозагорско (VI в. пр. Хр. – I в. сл. Хр.)
105
Георги Китов. Архитектурните подмогилни паметници в Долината на тракийските владетели
113
Иван Карайотов. Циркулация на месамбрийските бронзови монети
127
Сергей Торбатов. Тракийско светилище от края на късножелязната и ранната римска епоха край Ефрейтор Бакалово, Добричко
149
Василка Герасимова. Тракархът Фулвий Астик
159
Анастасия Чолакова. Металургични производства в ранната история на Никополис ад Иструм
163
Славка Чернева. Епиграфски и литературни данни за занаятчийски и търговски сдружения във Филипопол през римската епоха
185
Здравко Димитров. Фриз-архитравни блокове от храма на Фортуна в Ескус във фонда на Националния археологически музей
193
Николай Шаранков. Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238)
231
Венцислав Динчев. Селата в днешната българска територия през късноримската епоха (края на III – края на IV в.)
243
Росина Костова. Манастирът "на Мостич" и въпросът за манастирите, основани от частни лица в България през X в.
271
КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ
Два графита от гробница при с. Свещари (Василка Герасимова)
287
Вотивен надпис от с. Върбяне, Шуменска област (Василка Герасимова)
288
Три късносредновековни накита (Бисера Томова)
289
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
А. Радунчева, В. Мацанова, И. Гацов, Г. Ковачев, Г. Георгиев, Е. Чакалова, Е. Божилова. Неолитно селище до град Ракитово (Разкопки и проучвания, 29)
293
М. Домарадски, В. Танева. Тракийската култура в прехода към елинистическата епоха. Емпорион Пистирос, II. Септември, Изд. Белопринт, 1998, 119 с. с
296
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн