BG / EN
Редакционна колегия

 

Главен редактор:

Редакционна колегия:Мария Рехо

Виктория Петрова
Красимира Карадимитрова
Мария Рехо
Милена Тонкова
Николай Овчаров
Христо Прешленов


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн