BG / EN
Начало » Издания » Годишник на НАИМ » Редакционна колегия
Редакционна колегия

 

Главен редактор:

Редакционна колегия:Мария Рехо

Виктория Петрова
Красимира Карадимитрова
Мария Рехо
Милена Тонкова
Николай Овчаров
Христо ПрешленовТракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Дисертации
Достъпен за хора с увреждания
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн