BG / EN
Начало » Издания » Годишник на Националния археологически музей » Годишник на Националния археологически музей [ Брой: 2017, 13 ]
Годишник на Националния археологически музей [ Брой: 2017, 13 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Бони Петрунова. проф. д.и.н. Виолета Волкова-Нешева
7
Подбрана библиография на проф. д.и.н. Виолета Нешева
19
Лиляна Мавродинова. Проф. д.и.н. Виолета Нешева – дългогодишен и компетентен изследовател на старините в България
25
Мариела Инкова. Проблеми на стратиграфията и хронологията на късноантичната и средновековна крепост „Калята“ край Якоруда (предварително съобщение)
27
Дамян Дамянов. Археологически проучвания в м. Могилата в Смолян – Средни Родопи
57
Валентин Плетньов. Византийската крепост Варна (XI–XII в.)
71
Athanassios Gouridis. The Byzantine Didymoteichon: аn Introduction
89
Павел Георгиев. Крепостта „Красен“ – „Талар базар“ – „Литополис“ – „Панагюрище“. (Ономастични, археологически и исторически следи от едно пазарно средище през Средните векове)
101
Евгени Дерменджиев. Средновековна баня в цитаделата на град Червен
121
Стоян Йорданов. Укрепителната система на западния хълм в средновековния град Червен
131
Мирко Робов. Новооткрит комплекс в североизточния сектор на Трапезица
141
Методи Златков. Град Сандански през Средновековието по писмени и археологически данни
153
Маргарита Харбова. Сакралното пространство в града на Българското средновековие
179
Деян Рабовянов, Росен Йосифов. Средновековно селище в м. Коджакър до Севлиево
191
Здравка Коркутова. Късносредновековна църква „Св. Никола Пандели“ в Мелник
205
Николай Тулешков. Архитектура на средновековните страноприемници от Югоизточна Европа
211
Живко Аладжов. Златни апликации с клетъчен емайл от Велики Преслав
241
Людмила Дончева-Петкова. Кръстовете–енколпиони и техните реликви
247
Стела Дончева. Матрица за накити с растителна украса от ранното средновековие
255
Марио Иванов. Викингска култова брадвичка-амулет от София
259
Константин Тотев, Диана Косева-Тотева. Каменен релеф от първите разкопки на Трапезица
263
Константин Тотев. Двуглав орел върху украсата на сграфито съд от Трапезица
271
Цветана Комитова. Ритуален керамичен съд със златиста ангоба от Мелник
277
Росен Иванов, Румен Хр. Иванов Ранносманска керамика от Пловдив (XIV–XV в.)
281
Стоян Попов. Кистени от България
287
Ерина Кръстева. Облеклото в средновековна България (XII–XIV в.), царски и болярски мъжки и женски костюми
305
Бисера Томова. Мъжката шапка в българските земи през османската епоха (ХV–ХVІІІ в.)
319
Лаура Бумбалова. Мощите на св. Теодор: от Месембрия до Венеция
329
Александра Трифонова. Неизвестна икона на св. Никола с осем житийни сцени от Поморие (Анхиало)
339
Иван Чокоев. Текстилна лента от разкопките на Дворцовата църква на Царевец във Велико Търново
347
Иван Йорданов. Печати на византийски главнокомандуващи на походите срещу Асеневци 1185-1195 г.
357
Николай Овчаров, Росен Пеевски. Съдбата на крепостта Урвич край София в светлината на новооткрито сребърно монетно съкровище от XIV в
369
Владимир Пенчев. Медна скифата на цар Иван Асен II намерена във Велико Търново
385
Николай Бояджиев. Средновековни монети от Момчилова крепост
387
Красимира Стефанова-Георгиева, Красимир Кръстев, Иво Косев. Съкровище от златни и електронови византийски монети от XI век, намерено в Крън
393
Иван Джамбов, Румен Иванов. Неизвестни печати от Първомайско (още за епископия „Буково“)
401
Невян Митев. Рядка монета на деспот Йоан Тертер (1385-1399) от Провадийско
407
Надежда Ботева. Капаче за териак от музея в Севлиево
409
Николай Марков. Бележки по повод намерено наскоро капаче от съдче за териак от Северозападна България
411
Свобода Сиракова, Радка Златева-Узунова. Технико-типологически анализ на кремъчни ансамбли от селищата Градешница-Мало поле и Гредешница-Луканово дърво, Врачанско
417
Атанас Атанасов. Оградните зидове в некрополите от втората половина на І хил. пр. Хр. в Южна България
433
Здравко Димитров. Бази и постаменти в Долна Мизия и Тракия през римската императорска епоха
441
Николай Русев. Керамичен материал от теренни обхождания във Врачанско
455
Йордан Йорданов. Пластична антропологична реконструкция по мъжки череп от църквата „Св. Николай Чудотворец“, гр. Созопол, XIV в.
469
Василка Тъпкова-Заимова. Култът към свети Димитър в историографията на ХХІ в
473
Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн