BG / EN
Начало » Издания » Годишник на Националния археологически музей » Годишник на Националния археологически музей [ Брой: 2014, 12 ]
Годишник на Националния археологически музей [ Брой: 2014, 12 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Лиляна Перничева-Перец. Библиография
13
Марион Лихардус-Итен. Една от най-големите раннонеолитни сгради на Балканския полуостров, открита в Ковачево, Сандански
17
Свобода Сиракова. Стратиграфски изследвания в района на среднопалеолитното находище на листовидни върхове край Муселиево, Плевенско
27
Алета Гуадели. Костната индустрия и украшенията в края на късния палеолит в България
41
Васил Николов. Раннонеолитна обредна яма край Съединение, Сунгурларско
49
Мария Гюрова. Кремъчни находки от раннонеолитна яма край Съединение, Сунгурларско
67
Лазар Нинов. Aрхеоостеологични находки от раннонеолитна яма край Съединение, Сунгурларско
69
Георги Ганецовски. Свещеното място в раннонеолитното селище Оходен-Валога
71
Елка Анастасова, Василка Димитровска. Сравнителен анализ на кремъчните ансамбли от раннонеолитни селища Пиперков чифлик (ЮЗ България) и Руг Баир (Източна Македония)
83
Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. Проучване на къснонеолитното селище Хотница-Орловка (предварително съобщение)
97
Явор Бояджиев. Процеси и промени при прехода неолит – халколит на територията на България
121
Камен Бояджиев. Каменни боздугани от неолита и халколита в България
141
Татяна Кънчева-Русева, Донка Колева. Халколитни накити от Азмашката селищна могила
153
Татяна Кънчева-Русева, Виктория Петрова. Керамичен комплекс от ІІІ хоризонт на селищна могила Съдиево, Новозагорско
165
Александър Чохаджиев, Румяна Йорданова. Модел на двуетажна постройка от Хотница. Реконструкция, анализ и интерпретация
183
Светлана Венелинова. Керамични модели на сгради от селищната могила при Иваново, Шуменско
199
Маргарита Попова. Орнаментални схеми на късноенеолитната керамика с графитна украса от Североизточна България (резултати от изследване на керамичните комплекси от селищни могили Русе, Радинград, Коджадермен и Смядово)
215
Петя Георгиева. Костени антропоморфни фигурки от Козарева могила
225
Жан-Пол Демул. Струмско и Дикили Таш: относно един преход
233
Малгожата Гребска-Кулов, Илия Кулов. Късен халколит в долината на Средна Струма
249
Надежда Тодорова. Нови данни за финала на късния халколит в долината на Средна Места
265
Радка Златева-Узунова. Късноенеолитни кремъчни артефакти от обект Мездра – Калето, Западна България
299
Мартин Христов. Медна брадва тип Плочник от фонда на Национален исторически музей
311
Ана Радунчевa. Конят в религията през неолита и енеолита
317
Николай Сираков, Станимира Танева. Кремъчни върхове за стрели от прехода късен енеолит/ранен бронз в Качица и Клисе баир, Великотърновско
329
Богдан Атанасов, Илия Кулов, Филип Щокхамер, Кирил Велковски, Иван Гацов, Петър Зидаров, Даниел Коп, Елена Маринова, Петранка Неделчева, Димитър Стоев. Археологически проучвания на селища от КБЕ и РЖЕ край гр. Кресна в долината на Средна Струма и с. Баня в долината на Горна Места. Предварително съобщение
343
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн