BG / EN
Начало » Издания » Разкопки и проучвания » За Разкопки и проучвания
За Разкопки и проучвания

Издание на НАИМ-БАН с монографичен характер, излиза 2 пъти годишно. Започва да излиза като сборници със статии, издание на Народния археологически музей в София през 1948 г., като до 1950 г. излизат четири тома. Възстановява се през 1975 г., когато излиза т. 5 и се променя характерът на изданието. С малки прекъсвания продължава и до 2004 г. са издадени общо 32 тома.

Изданието е във формат 600/840/8. Излиза в тираж 350 броя. Печатните коли се движат между 16-42. Илюстрациите са черно-бели. Корицата е 1+4.

Излезли томове от 1975 г.:
5. Х. Тодорова, С. Иванов, В. Василев, М. Хопф, Х. Квита, Г. Кол. Селищната могила при Голямо Делчево. София, 1975, 333 с.
6. А. Радунчева. Виница. Енеолитно селище и некропол. София, 1976, 144 с. + илюстрации
7. С. Михайлов, Г. Джингов, В. Вълов, В. Димова. Ранносредновековното селище при село Стърмен. София, 1982, 143 с.
8. Т. Тотев. Манастирът в “Тузлалъка” – център на рисувана керамика в Преслав през ІХ-Х в. София, 1982, 79 с.
9. Х. Тодорова, В. Василев, З. Янушевич, М. Ковачева, П. Вълев. Овчарово. София, 1983, 127 с. + 94 табл.
10. Х. Буюклиев. Тракийската могилна гробница от с. Мъдрец, Старозагорско, с. 7-34; Д. Овчаров. Нови археологически данни за крепостта и античното селище при с. Ковачевец, Търговищко, с. 34-43; А. Милчев, С. Дамянов. Археологически разкопки на късноантичната крепост при с. Войвода, Шуменско през 1970 г., 43-85 + ил. София, 1984.
11. Д. Николов. Тракийската вила при Чаталка, Старозагорско, 5-74; Ц. Дремсизова-Нелчинова. Вилата край с. Мадара, Шуменски окръг, 74-127 + ил. София, 1984.
12. П. Гатев. Средновековно селище и некропол от ХІІ в. Край с. Ковачево, Пазарджишки окръг. София, 163 с.
13. Г. Кузманов. Ранновизантийска керамика от Тракия и Дакия (ІV-нач. на VІІ в.). София, 1985, 111 с.
14. В. Найденова. Римската вила в с. Кралев дол, Пернишки окръг. София, 1985, 150 с.
15. Г. Кабакчиева. Керамика от вилата при Ивайловград, ІІ-ІV в. София, 1986, 159 с. + ил.
16. Х. Буюклиев. Тракийския могилен некропол при Чаталка, Старозагорски окръг. София, 1986.
17. Р. Рашев, С. Станилов. Старобългарското укрепено селище при с. Хума, Разградски окръг. София, 1987, 191 с.
18. Н. Овчаров. Рисунките-графити от “Имарет джамия” в Пловдив като извор за историята на Средиземноморието през ХV в. София, 1987, 103 с. + ил.
19. В. Василев. Бронзови съдове от некропола при Требенище. Изследвания върху античното металообработване. София, 1988, 123 с. + ил.
20. А. Бонев. Тракия и Игейския свят през втората половина на ІІ хилядолетие пр. н.е. София, 1988, 95 с.
21. И. Панайотов. Ямната култура в българските земи. Приложение: д-р Й. Йорданов с кол. Антропологични данни за погребаните в некрополи от Североизточна България (Ранна бронзова епоха). София, 1989, 191 с.
22. С. Станилов. Старобългарски ремъчни украси от Националния Археологически музей, 5-70; Ж. Аладжов. Проучвания върху старобългарските знаци, 70-154. София, 1991.
23. Г. Китов, И. Панайотов, П. Павлов. Могилни некрополи в Ловешкия край. Ранна бронзова епоха (Некрополът Горан-Слатина). София, 1991, 113 с.
24. Н. Овчаров, Д. Хаджиева. Средновековният манастир в гр. Кърджали – център на епископията Ахридос (ХІ-ХІV в.). София, 1992, 139 с.
25. В. Николов. Раннонеолитно жилище от Слатина (София). София, 1992, 163 с. 26. М. Домарадски и колектив. Паметници на тракийската култура по горното течение на река Места. София, 1999, 180 с.
27. М. Домарадски и колектив. Материали за археологията на Средна Струма. София, 2001, 207 с.
28. И. Щерева, К. Вачева, Д. Владимирова-Аладжова. Туида-Сливен 1. София, 2001, 127 с.+ 109 табл.
29. А. Радунчева, В. Мацанова, И. Гацов, Г. Ковачев, Г. Георгиев, Е. Чакалова, Е. Божилова. Неолитно селище до гр. Ракитово. София, 2002, 207 с. + ил.
30. В. Динчев. Късноримската резиденция Scretisca и ранновизантийското селище KPATIΣKAPA (Археологически проучвания в м. Градището край гр. Костинброд през 1990–1994 г.). София, 2003, 202 + 121 обр.
31. А. Бонев. Ранна Тракия. Формиране на тракийската култура – края на второто хилядолетие пр. Хр. София, 2003, 171 с.
32. А. Радунчева. Късноенеолитното общество в българските земи. София, 2003, 312 с.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн