BG / EN
Начало » Издания » Разкопки и проучвания » Изисквания към авторите
Изисквания към авторите

Авторите трябва да представят трудовете си на електронен носител с едно книжно копие с качествени черно-бели илюстрации и резюме около 10 % от текста, преведено или като се посочи езикът на който да бъде преведено. Трудът се придружава с рецензия и препоръка за печат от Научния съвет на НАИМ-БАН. Цитирането и оформлението на ръкописа са според изискванията за сп. „Археология” и изданията на НАИМ. Трябва да се приложи списък на образите.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн