BG / EN
Редакционна колегия

Главен редактор:

Редакционна колегия:
проф. д-р Венцислав Динчев

доц. д-р Бистра Божкова – зам.-главен редактор
гл. ас. д-р Петър Димитров – секретар
доц. д-р Стефан Александров
доц. д-р Христо Прешленов
доц. д-р Методи Манов

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн