BG / EN
Начало » Издания » Разкопки и проучвания » Разкопки и проучвания [ Брой: В. Динчев. Ранновизантийските крепости в България и съседните земи (в диоцезите на Thracia и Dacia). Разкопки и проучвания, 35. София: Археологически институт с музей, 2006. ISSN 0205-0722, 140 стр., 101 обр. ]
Разкопки и проучвания [ Брой: В. Динчев. Ранновизантийските крепости в България и съседните земи (в диоцезите на Thracia и Dacia). Разкопки и проучвания, 35. София: Археологически институт с музей, 2006. ISSN 0205-0722, 140 стр., 101 обр. ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД
5
ГЛАВА І
УКРЕПЕНИТЕ СЕЛИЩА
І.1. Разпространение, класификация, местоположение
9
І.2. Обществените компоненти на укрепените селища
10
І.3. Домакинствата на укрепените селища
22
І.4. Заключение
30
ГЛАВА ІІ
ВОЕННИТЕ КРЕПОСТИ
ІІ.1. Известните военни крепости
33
ІІ.2. Обобщение
38
ІІ.3. Военната доктрина на Империята в защитата на Балканите през ранновизантийската епоха
39
ГЛАВА ІІІ
ОСТАНАЛИТЕ КРЕПОСТИ
ІІІ.1. Укрепените убежища
45
ІІІ.2. Укрепените култови обекти
47
ІІІІ.3. Укрепените центрове на имения
51
ЕПИЛОГ
53
ЛИТЕРАТУРА
55
73
ПРИЛОЖЕНИЕ I/APPENDIX I
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА УПОМЕНАТИТЕ КРЕПОСТИ
Легенда
81
DATA ABOUT THE FORTRESSES
Legend
83
ТАБЛИЦИ/TABLES
85
ПРИЛОЖЕНИЕ II/APPENDIX II
КАРТИ И ПЛАНОВЕ
Легенда
89
MAPS AND PLANS
Legend
90
СПИСЪК НА ОБРАЗИТЕ
91
LIST OF FIGURES
94
ОБРАЗИ/FIGURES
97
Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн