BG / EN
Начало » Издания » Разкопки и проучвания » Разкопки и проучвания [ Брой: В. Динчев, Б. Божкова, В. Кацарова, А. Чолакова, М. Христов. Археологическото проучване на Хемските порти (в м. Гермето при с. Голица, Варненска област) през 2005 г. Разкопки и проучвания, 37. София: НАИМ-БАН, 2007. ISSN 0205-0722, 152 стр., 71 обр ]
Разкопки и проучвания [ Брой: В. Динчев, Б. Божкова, В. Кацарова, А. Чолакова, М. Христов. Археологическото проучване на Хемските порти (в м. Гермето при с. Голица, Варненска област) през 2005 г. Разкопки и проучвания, 37. София: НАИМ-БАН, 2007. ISSN 0205-0722, 152 стр., 71 обр ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР
7
ЧАСТ 1
Местоположение, съвременно състояние и история на проучването на обекта
В. Динчев
1.1. Местоположение и съвременно състояние на обекта
9
1.2. История на проучването
10
Литература
13
Oбрази
14
ЧАСТ 2
Резултатите от теренното проучване през 2005 г.
В. Динчев
2.1. Задачи и методика на проучването
17
2.2. Общи данни за стратиграфията в терена на централната крепост („Хармана”) в м. Гермето
18
2.3. Останките и материалите от предкрепостния период
19
2.4. Изследваните съоръжения на централната крепост
20
2.5. Градежът на фортификационните съоръжения
22
2.6. Реконструираният план на централната крепост
23
2.7. Изследваните останки от първия крепостен период в защитената площ
24
2.8. Пластът и материалите от първия период на крепостта
25
2.9. Преустройствата и пластът от следващия период в изследваните кули на централната крепост
26
2.10. Изследваните останки от втория крепостен период в защитената площ
27
2.11. Информацията от теренните обходи и наблюдения в м. Гермето и околността през 2005 г.
28
Oбрази
30
ЧАСТ 3
Монетите
Б. Божкова
3.1. Характеристика и интерпретация на откритите монети
61
3.2. Каталог на откритите монети
63
Литература
68
Oбрази
70
ЧАСТ 4
Останалите находки
В. Кацарова и А. Чолакова
4.1. Една оловна пломба (В. Кацарова)
77
Литература
79
Oбрази
79
4.2. Находките от стъкло, бронз и желязо (А. Чолакова)
81
Литература
83
Oбрази
85
ЧАСТ 5
Битовата керамика
М. Христов
5.1. Технологична характеристика
89
5.2. Типологическа характеристика и каталог
91
5.3. Заключение
96
Литература
97
Oбрази
99
ЧАСТ 6
Интерпретацията на резултатите от проучването
В. Динчев
6.1. Интерпретацията на късноримските останки и материали
111
6.2. Сравнителна характеристика на установените фортификационни съоръжения
112
6.3. Началната дата на централната крепост и на целия комплекс в м. Гермето
115
6.4. Идентификацията на централната крепост и комплекса в м. Гермето
118
6.5. Крайната дата на първия период на централната крепост и комплекса
119
6.6. Хронология и интерпретация на втория период на крепостта и комплекса
119
Oбрази (за части 6 и 7)
121
ЧАСТ 7
Значението на комплекса на Хемските порти
В. Динчев
7.1. Комплексът на Хемските порти – върхово фортификационно достижение
125
7.2. Хемските порти и Източно-балканската преградна линия
126
7.3. Хемските порти и пътищата през Източна Стара планина
128
Литература (за части 6 и 7)
131
SUMMARY
135
List of Figures
149
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн