BG / EN
Начало » Издания » Разкопки и проучвания » Разкопки и проучвания [ Брой: М. Манов. Селищният живот в долината на Средна Струма според античните епиграфски паметници от ІV/ІІІ в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр. Разкопки и проучвания, 38. София: НАИМ-БАН, 2008. ISSN 0205-0722, 248 стр., 205 обр. ]
Разкопки и проучвания [ Брой: М. Манов. Селищният живот в долината на Средна Струма според античните епиграфски паметници от ІV/ІІІ в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр. Разкопки и проучвания, 38. София: НАИМ-БАН, 2008. ISSN 0205-0722, 248 стр., 205 обр. ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР
7
ЧАСТ 1
1.1. Преглед на проучванията по проблематиката
11
1.2. Долината по средното течение на река Струма – североизточната част от римс-ката провинция Македония (на територията на съвременна Бълг
13
ЧАСТ 2
2.1. Областта Медика и походите на македонските царе
15
2.2. Опит за локализация на античните селища
18
ЧАСТ 3
3.1. Видове епиграфски паметници, срещащи се в разглеждания регион
37
1) Почетни надписи
37
2) Императорски писма
37
3) Посветителни надписи. Култовете. Етнически и социален състав на посветителите
38
4) Надгробни надписи. Етнически и социален състав на лицата в надгробните надписи
43
3.2. Етнически състав на населението в долината на Средна Струма според античните епиграфски паметници
51
3.3. Социален състав и структура на населението в античните селища в долината на Средна Струма
53
ЧАСТ 4
4. Обществени институции. Светски и религиозни сдружения. Римските военни
55
4.1. Обществени институции
55
4.2. Светски и религиозни сдружения
59
4.3. Римските военни
61
4.4. Езикови особености в надписите от долината на Средна Струма
64
ЧАСТ 5
5. Хронология на епиграфските паметници от Средна Струма
67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
69
ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ ДОЛИНАТА НА СРЕДНА СТРУМА – каталог и коментар
73
ЛИТЕРАТУРА
137
ПРИЛОЖЕНИЯ
Индекс на личните имена в епиграфските паметници
144
Verba potiora
151
Конкордантна таблица
155
Епиграфски паметници по местооткриване или местосъхранение
159
Списък на образите
160
Карта на региона с епиграфските паметници по местооткриване
161
РЕЗЮМЕ / SUMMARY IN ENGLISH
163
ИЛЮСТРАЦИИ / ILLUSTRATIONS
183
Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн