BG / EN
Начало » Издания » Разкопки и проучвания » Разкопки и проучвания [ Брой: В. Динчев, Г. Кузманов, П. Владкова, А. Чолакова, Цв. Попова. Българо-британски разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска област, 1996-2003 (резултатите от проучванията на българския екип). Разкопки и проучвания, 39. София: НАИМ-БАН, 2009 ]
Разкопки и проучвания [ Брой: В. Динчев, Г. Кузманов, П. Владкова, А. Чолакова, Цв. Попова. Българо-британски разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска област, 1996-2003 (резултатите от проучванията на българския екип). Разкопки и проучвания, 39. София: НАИМ-БАН, 2009 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Част 1
Основни данни за Градището при с. Дичин (В. Динчев)
1.1. Местоположение, терен и актуално състояние на обекта
9
1.2. История и методика на проучването
10
1.3. Произход и културна „биография” на хълма до V в. сл. Хр.
12
1.4. Периодизация и хронология на Градището
15
Част 2
Фортификацията на Градището (В. Динчев)
2.1. Изследваните съоръжения
27
2.2. По-късните преустройства
34
2.3. Сравнителна характеристика
35
Част 3
Северозападният сектор на Градището (В. Динчев)
3.1. Планиране и застрояване в началната фаза на първия период
41
3.2. Състоянието на сектора през втората фаза на първия период
47
3.3. Промените в сектора през втория период
52
Литература (за ч. 1. – 3.)
55
Образи (за ч. 1. – 3.)
62
Summary
141
List of Figures and Tables
148
Част 4
Ранновизантийска битова керамика от Градището (северозападен сектор) (Г. Кузманов)
4.1. Методика на изследване
153
4.2. Технологични групи
154
4.3. Класификация, типология и каталог
155
4.4. Характеристика на керамичния комплекс
176
Литература
178
Таблици
180
Summary
201
List of Tables
206
Част 5
Находки от кост и рог от Градището (П. Владкова)
5.1. Методика на изследване
207
5.2. Класификация, типология и каталог
208
5.3. Производство на изделия от кост и рог
230
5.4. Основни изводи
233
Литература
234
Таблици
238
Summary
251
List of Tables
255
Част 6
Стъклени съдове от Градището (А. Чолакова)
6.1. Състояние на материала и методика на изследване
257
6.2. Класификация, характеристика и каталог
258
6.3. Локално стъклопроизводство?
282
6.4. Заключение
283
Литература
284
Таблици
288
Summary
303
List of Tables
307
Част 7
Археоботанични и антракологични от Градището (северозападен сектор) (Цв. Попова)
7.1. Методика на изследване
309
7.2. Растителните останки
310
7.3. Овъглената дървесина
315
7.4. Основни изводи
316
Литература
317
Таблици
318
Summary
321
List of Tables
324
Заключение (В. Динчев)
Литература
330
Conclusion
333
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн