BG / EN
Начало » Издания » Разкопки и проучвания » Разкопки и проучвания [ Брой: В. Григоров. Крепостта Красен до Панагюрище. Разкопки и проучвания, 40. София: НАИМ-БАН, 2010. ISSN 0205-0722, 350 стр., 110 обр., 48 табл. ]
Разкопки и проучвания [ Брой: В. Григоров. Крепостта Красен до Панагюрище. Разкопки и проучвания, 40. София: НАИМ-БАН, 2010. ISSN 0205-0722, 350 стр., 110 обр., 48 табл. ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
7
Глава първа
ИСТОРИЯ НА ПРОУЧВАНИЯТА НА КРЕПОСТТА КРАСЕН
11
Глава втора
КРЕПОСТТА КРАСЕН
19
ІI.1. Укрепителна система
19
ІI.2. Вътрешно застрояване на крепостта
33
Глава трета
СОНДАЖНИ ПРОУЧВАНИЯ ИЗВЪН КРЕПОСТТА
41
ІІІ.1. Църкви
41
ІІІ.2. Сгради в подградието
43
Глава четвърта
НЕКРОПОЛИ
45
Глава пета
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НАХОДКИ
53
V.1. Накити
54
V.2. Въоръжение и снаряжение
62
V.3. Инструменти и елементи от механизми
67
V.4. Аксесоари за облекло
71
V.5. Предмети на християнския култ
72
V.6. Предачество, тъкачество, шивачество
73
V.7. Рибарски принадлежности
75
V.8. Предмети, изработени от кост
76
V.9. Керамика
78
V.10. Монети
83
V.11. Печати
85
Глава шеста
ДАННИ ЗА ИМЕТО НА КРАСЕНСКАТА КРЕПОСТ
89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
97
ЛИТЕРАТУРА
105
Приложение 1
115
Приложение 2
121
Приложение 3
131
Приложение 4
133
КАТАЛОГ
139
Summary
THE FORTRESS OF KRASSEN NEAR PANAGYURISHTE
201
ИЛЮСТРАЦИИ
110 образи
48 табла
213
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн