BG / EN
Начало » Издания » Интердисциплинарни изследвания » За Интердисциплинарни изследвания
За Интердисциплинарни изследвания

След повече от десет години прекъсване Интердисциплинарни изследвания продължи своето съществуване с кн. ХІХ, 2006 г. Изданието идва да запълни забележимата празнина, оставена от необходимостта от представяне на навременни публикации върху важни проблеми на идентификацията на археологически находки, материали и обекти. През това време интердисциплинарните изследвания в областта на археологията се развиха с големи темпове, премествайки акцента на изследванията от анализи на единични обекти и материали към изучаване на регионални и ландшафтни характеристики. Следвайки тази промяна, редакционната колегия се стремеше от една страна да продължи създадената през 70-те и 80-те години традиция на изучаване идентичността на произхода на конкретни обекти и приложението на обективни методи на археологическо проучване, а от друга да се опита да разшири тематиката с нови методи и приложения. Формално тази приемственост може да се види в запазването на корицата на списанието, но бяха променени форматът - А4 и отпечатването в две колони. По-големият формат се налага от необходимостта за представяне на големи чертежи, схеми и илюстрации. По възможност ще се стремим да представим цветни илюстрации, но само там, където е абсолютно наложително. В бъдеще ще разширим тематиката с изследвания в областта на антропологията, етнографията и другите хуманитарни и социални дисциплини, там, където те помагат за изучаване на минало човешко поведение и допринасят за развитие на теориите за човешкото съзнание. Особен акцент ще бъде поставен върху развитието на сътрудничеството между хуманитаристиката и приложението на Географско-информационните системи и използването на информационните технологии в археологическите проучвания и публичните презентации.
© 2019 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн