BG / EN
Редакционна колегия

Главен редактор:

Редакционна колегия:доц. д-р Цветана Попова

доц. д-р Цветана Попова
проф. д.н. Иван Гацов (департамент „Археология“, Нов български университет)
проф. д.н. Иван Гацов (департамент „Археология“, Нов български университет)
проф. д.н. Иван Гацов (департамент „Археология“, Нов български университет)


Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн