BG / EN
Редакционна колегия

Главен редактор:

Редакционна колегия:доц. д-р Цветана Попова

доц. д-р Цветана Попова
проф. д.н. Иван Гацов (департамент „Археология“, Нов български университет)
проф. д.н. Иван Гацов (департамент „Археология“, Нов български университет)
проф. д.н. Иван Гацов (департамент „Археология“, Нов български университет)


Издания
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
© 2018 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн