BG / EN
Редакционна колегия

Главен редактор:

Редакционна колегия:доц. д-р Цветана Попова

доц. д-р Цветана Попова
проф. д.н. Иван Гацов (департамент „Археология“, Нов български университет)
проф. д.н. Иван Гацов (департамент „Археология“, Нов български университет)
проф. д.н. Иван Гацов (департамент „Археология“, Нов български университет)

© 2019 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн