BG / EN
Начало » Издания » Интердисциплинарни изследвания » Интердисциплинарни изследвания [ Брой: 2010, XXII-XXIII ]
Интердисциплинарни изследвания [ Брой: 2010, XXII-XXIII ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Лазар Нинов. От редактора
7
2. К. Бонсал, М. Гюрова, К. Хейуърд, Ч. Начев, Н. Пиърс. Характеристики на артефакти от „Балкански
9
3. Кънчо Кънчев. Теоретична постановка на кремъчната цепителност
19
4. Мартин Николов. Петрографски анализ на каменни брадви с дупка от бронзовата епоха в Северна България
28
5. Христо Попов, Здравко Цинцов. Предварителни археометалургични данни за района на селата Вълче поле и Камилски дол, Източни Родопи
32
6. Виктор Зайков, Диана Гергова, Павел Хворов, Пламен Бонев. Археометрични изследвания на тракийски златни предмети от Националния архе
75
7. Тило Ререн, Анастасия Чолакова. Ранновизантийско стъкло тип HIMT от Градището при с. Дичин
81
8. Ралица Георгиева, Янко Димитров, Бисерка Самунева, Албена Дечева. Възпроизводство на средновековни стъкла намерени в България с помо
97
9. Бисера Томова. Платове и тъкани в изворите от IX – XVIII в., употребявани в днешните български земи (технология, производство, обработка, т
103
10. Александра Бужилова. Палеопатологический анализ останков неандертальца из Киик-Кобн (Крьм)
177
11. Виктория Русева. Разпространение на хипоплазията на зъбния емайл – нови перспективи за интерпретация на антропологичния материал о
186
12. Лазар Нинов. Фауната от тракийския град Хелис (предварителни резултати)
193
13. Цветана Попова. Приложение на контекстуалния и тафономичен анализ при изследване на био-останки
201
14. Цони Цонев. Информационните технологии и археологическото наследство на България КИН 1001, 2006-2008 г. МОМН
206
Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн