BG / EN
Редакционна колегия

Главен редактор:

Редакционна колегия:
Редакционен съвет:

проф. Иван Йорданов

д-р Боряна Русева – зам.-главен редактор
д-р Мирослава Доткова – секретар
д-р Бистра Божкова
д-р Красимира Карадимитрова
д-р Дочка Владимирова-Аладжова
д-р Константин Дочев
д-р Коста Хаджиев
д-р Методи Манов

Проф. д-р Вернер Зайбт – Австрийска академия на науките (Виена, Австрия)
Проф. д-р Жан-Клод Шейне – Университет Сорбона (Париж, Франция)
Проф. д-р Мирена Славова – Софийски университет (София, България)
Проф. д-р Димитър Драганов – Нумизматичен музей – Русе (Русе, България)
Д-р Елена Столярик – Американско нумизматично дружество (Ню Йорк, САЩ)
Д-р Христос Ставракос – Университет Янина (Гърция)
Д-р Владимир Пенчев – Национален исторически музей (София, България)
Д-р Емануел Петак – Монетен кабинет към Румънската академия на науките (Букурещ, Румъния)
Д-р Елена Степанова – Държавен музей Ермитаж (Петербург, Русия)
Д-р Катерина Венедикова – Българска академия на науките (София, България)

Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн