BG / EN
Начало » Издания » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2016, 12 ]
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2016, 12 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
НУМИЗМАТИКА
Боряна РУСЕВА. Кой от одриските владетели – династът Севт I (424 – ок. 405) или парадинастът Севт II (ок. 405 – ок. 378), сече династичното сребро с надписи ΣEYΘA ARΓYP ION и ΣEYΘA KOMMA
1
Димитър ДРАГАНОВ. Първото скитско царство в Добруджа. Монетосеченето на Атей
21
Светослав ЙОРДАНОВ. Драхма на Август и Реметалк I
49
Бистра БОЖКОВА. Иконография на Афродита в монетосеченето на римските провинции Долна Мизия и Тракия
55
Върбин ВЪРБАНОВ, Стефан ИВАНОВ. Находка от денари от с.Трескавец, Търговищко
65
Мирослава ДОТКОВА. Непубликувани монети на Марцианопол
75
Радослав ГУЩЕРАКЛИЕВ, Мирослав МАРКОВ. Мерки за тежест, съхранявани в Регионален исторически музей – Монтана
79
Константин ДОЧЕВ. Нов тип медна латинска имитация (20-те г. на XIII в.) от фонда на НАИМ-БАН
91
Константин ДОЧЕВ. Нов вариант сребърна монета на Андроник II с Михаил IX (1295-1320) от „скалния град Перперикон“ (област Кърджали)
95
Женя ЖЕКОВА. Непубликувано съкровище от с. Хан Крум, Шуменско (ХІV в.)
99
Владимир ПЕНЧЕВ. Част от колективна находка със сребърни френски монети от ХV век, намерена в България
113
Мирослав КЛАСНАКОВ. Пет рядко срещани в българските земи късносредновековни монети (XVI-XVII в.) от състава на Ахтополското съкровище
117
Красимир КРЪСТЕВ, Невян МИТЕВ, Драгомир ГЕОРГИЕВ. Колективна монетна находка от XVII век от с. Овчага, Провадийско
125
Красимир КРЪСТЕВ. Дубровнишки монети (XVI-XVIII в.) от фонда на ИМ „Искра“ – Казанлък
147
СФРАГИСТИКА
Владимир ПЕНЧЕВ. Нови постъпления на сфрагистични паметници от Североизточна България във фонда на Националния исторически музей – София
159
Владимир ПЕНЧЕВ. Интересен византийски моливдовул от ХI век, намерен при археологически разкопки в Плиска
169
Иван ЙОРДАНОВ. Непубликувани византийски печати от района на Първомай
173
ЕПИГРАФИКА
Методи МАНОВ, Мирослав МАРКОВ. Нов надпис с име на декурион от Монтана
179
Георги СЕНГАЛЕВИЧ. Воденският надпис на цар Самуил – между мистификацията и автентичността
189
Катерина ВЕНЕДИКОВА. Няколко надписа от османско време от град Пловдив
205
VARIA
Илиян ПЕТРАКИЕВ. Неизвестен вид капаче за териак от Ахтопол
225
REVIEWS
Боряна РУСЕВА. D. Draganov. The coinage of the Scythian Kings in the West Pontic Area. Sofia, 2015, 309 p. text and catalogue, ISBN 978-954-9460-05-6.
233
Иван ЙОРДАНОВ. M. Campagnolo-Pothitou, J.-C. Cheynet. Sceaux de la collection George Zakos au Musée d’art et d’histoire de Genève, 2016, ISBN 978-88-7439-707-5.
239
Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн