BG / EN
Начало » Издания » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2004, 1 ]
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2004, 1 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Йорданка ЮРУКОВА, Спомен за професор Тодор Герасимов
1
Бисера ТОМОВА, Библиография на трудовете на проф. Тодор Герасимов
5
Нумизматика
СФРАГИСТИКА
ЕПИГРАФИКА
VARIA
Василка ГЕРАСИМОВА. IN MEMORIAM - Лилия Димова Ботушарова
247

Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Известия на Националния археологически институт
Достъпен за хора с увреждания
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн