BG / EN
Начало » Издания » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2008, 4 ]
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2008, 4 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Йорданка ЮРУКОВА, В памет на Велизар Велков (1928 – 1993)
1
Василка ГЕРАСИМОВА, Patrono Optimo Maximo. Подбрана библиография на трудовете на Проф. Велизар Велков
1
Нумизматика
Боряна РУСЕВА, За сребърните александровки на Калатис Понтийски
1
Калина ЙОРДАНОВА, Колективна находка от бронзови ранноелинистически монети, открити в района на град Бургас (IGCH 787)
25
Мирослава ДОТКОВА, Колективна монетна находка от римски републикански денари от с. Макоцево, Софийско
33
Светослава ФИЛИПОВА, Късноантична монетна находка от разкопки в Пауталия
45
Бистра БОЖКОВА, Бони ПЕТРУНОВА, Ранновизантийско златно монетно съкровище от крепостта „Св. Петка” при град Пещера
57
Мариана МИНКОВА, Нумизматичен материал от района на Любимец и Хасково
65
Константин ДОЧЕВ, Нов вариант латинска медна имитация (тип J)
95
Владимир ПЕНЧЕВ, Рядка медна скифата на солунския император Теодор Комнин
103
Владимир ПЕНЧЕВ, Колективна находка със сребърни венециански и сръбски монети (ХІІІ-ХІV век) от фонда на НАИМ – БАН
107
Стоян АВДЕВ, Сребърни дирхеми на император Андроник ІІ и сина му Михаил ІХ (1294-1320)
115
Христо ХАРИТОНОВ, Монети на църквата „Света Петка” в Габрово
121
Сфрагистика
Дочка ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА, Тежести-еталони от антична Рациария
145
Бисера ТОМОВА, Римски оловни тесери от България
157
Мая МАРТИНОВА-КЮТОВА, Оловна тесера от Филипопол
165
Епиграфика
Методи МАНОВ, Севт, син на Терес, или Терес, син на Севт? (От златния пръстен-печат от Тополчане, Сливенско)
169
Иван ВОЙКОВ, Надгробна ара от Панагюрище
187
Светла ПЕТРОВА, Василка ГЕРАСИМОВА, Осуарият на Клеопатра
191
Василка ГЕРАСИМОВА, Посвещение на Глюкон от с. Новачене, Плевенско
197
Красимира КАРАДИМИТРОВА, Iuppiter Optimus Maximus Fulguralis в Рациария
207
Ренате ПИЛИНГЕР, Строителният надпис на Йоан в Сандански
217
Коста ХАДЖИЕВ, Ктиторските надписи от средновековния град Червен
229
Катерина ВЕНЕДИКОВА, Два надписа, свързани с миналото на Велинградско
253
Varia
Мирослава ДОТКОВА, Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика (2004-2007)
279
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн