BG / EN
Начало » Издания » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2006, 3 - Част 1 ]
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2006, 3 - Част 1 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Посвещава се на 70тия юбилей на проф. дин Йорданка Юрукова

Част І
Нумизматика
Петър БАЛАБАНОВ. Домонетни форми в Тракия и Скития през първото хилядолетие пр.Хр.
13
Боряна РУСЕВА. Шест сребърни александровки от елинистическа Тракия - фрагмент от съкровище от Шуменско
33
Лъчезар ЛАЗАРОВ. Едно уточнение към бронзовото монетосечене на Лампсак
59
Иван КАРАЙОТОВ. Бронзовите монети на Месамбрия, Аполония, Одесос и Дионисополис. Сравнителен анализ
63
Методи МАНОВ. Нови типове монети на скитските владетели Канит и Акроза
81
Игор ЛАЗАРЕНКО. Обществена архитектура от Одесос върху монети
95
Димитър ДРАГАНОВ. Първата монетна емисия на Деултум и датата на основаване на римската колония
111
Бистра БОЖКОВА. Монетно съкровище (ІІ–ІІІ в.) от с. Голяма Брестница
121
Радослав ГУЩЕРАКЛИЕВ. Колективна находка от бронзови монети на градски управи (ІІ-ІІІ в.) от с. Пресяка, Ловешко
131
Мариана СЛАВОВА. Крепостта “Св. Дух” в с. Минерални бани – Хасковско от средата на II до средата на ІV в. (по нумизматични данни)
141
Дочка ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА. Съкровището от Везенково и белезите за богатство през късната античност
159
Тунджай ШУКРЮ. Две късноантични екзагии от района на Първомай
173
Мариана МИНКОВА. Късноантични и ранновизантийски мерки за тежест от района на Августа Траяна–Берое
177
Светослава ФИЛИПОВА. Ранновизантийски мерки за тежест от с. Бистрица, Дупнишко
185
Стоян МИХАЙЛОВ. Рядък тип бронзова монета на император Ираклий (610-641 г.)
191
Женя ЖЕКОВА. Монетите на император Роман І (920-944 г.) от българските земи. Разпространение и характерни особености
195
Константин ДОЧЕВ. Два нови типа медни монети на цар Иван Срацимир (1352-1396 г.)
207
Иван СОТИРОВ. Монетосеченето на деспот Яков Светослав и българо-унгарските отношения през третата четвърт на ХІІІ в.
215
Владимир ПЕНЧЕВ. Колективна находка от сребърни средновековни монети (ХІV-ХV в.) от с. Маломир, Ямболско
239
Стоян АВДЕВ. Ролята на монетните дворове към златните и сребърни мини във фискалната политика на Османската империя през ХVІ-ХVІІ в.
259
Бисера ТОМОВА. Златни турски монети от ХVІ в. от сбирката на Археологическия институт с музей
269
Христо ХАРИТОНОВ. Нумизматичните интереси на Бачо Киро Петров и неговият принос за развитието на българската възрожденска нумизматика
277
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн