BG / EN
Начало » Издания » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2007, 3 - Част 2 ]
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2007, 3 - Част 2 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Посвещава се на 70тия юбилей на проф. дин Йорданка Юрукова

Част ІI
Сфрагистика
Николай МАРКОВ. Три бронзови пръстена-печати от късната античност
1
Владимир ПЕНЧЕВ. Моливдовул на византийския император Михаил ІV Пафлагон от фонда на НИМ-София
7
Иван ЙОРДАНОВ. Средновековният Перник (ХІ-ХІІ в.) според данните на сфрагистиката
11
Тонка МИХАЙЛОВА. Печат на “Мария Василиса” от Преслав
39
Тодор БАЛАБАНОВ. Нови моливдовули на византийски сановници, открити във Велики Преслав
43
Бистра НИКОЛОВА. За “Исаия епископ на България” от един печат
49
Емилия ЕВТИМОВА. Пръстен-печат от ХІV в.
57
Епиграфика
Мирена СЛАВОВА. Лексикология и епиграфика – данните от западнопонтийските гръцки колонии
61
Методи МАНОВ. Нови тракийски имена в епиграфски паметници от долината на Средна Струма
67
Василка ГЕРАСИМОВА. Гръцки надписи от Форум-Север във Филипопол
75
Красимира КАРАДИМИТРОВА. Contra votum или за началото на християнската лексика
103
Теодора КОВАЧЕВА. Златна императорска гривна от с. Опанец, Плевенско
117
Павел ГЕОРГИЕВ. Криптограмата от Плиска и писмените практики в България през ІХ-Х в.
125
Живко АЛАДЖОВ. Оловно огледало от с. Ябълково, община Димитровград
141
Коста ХАДЖИЕВ. Още веднъж за Ямболския надпис от 6865 г. (1356-1357 г.)
145
Катерина ВЕНЕДИКОВА. Надписи в чест на преподаватели (мюдерриси)
153
Vаria
Димитър ПОПОВ. Титулатурата на царете в древна Тракия
171
Кирил ЙОРДАНОВ. Одриският династичен дом през ІV в.пр.Хр.
179
Диляна БОТЕВА. Име и основаване на Никополис при р. Места
187
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн