BG / EN
Начало » Издания » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2009, 5 ]
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2009, 5 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Посвещава се на 60-годишнината на проф. дин Иван Йорданов
Женя Жекова. Проф. дин Иван Йорданов Йорданов на 60 години!
1
Василка Герасимова. Началото на една блестяща кариера
1
Библиография на трудовете на проф. Иван Йорданов
1
Нумизматика
Боряна Русева. Сребърни и бронзови монетни съкровища от ямните полета в древна Тракия (в светлината на разпознаваема свещена обредност
1
Игор Лазаренко. Бронзова матрица за сребърни монети с типовете „котва/свастика”, открита край с. Климентово, Варненско, и възможната в
35
Иван Карайотов. Сребърното монетосечене на Аполония през V–ІV в.пр.Хр.
51
Калина Йорданова. Варваризат–фуре на статер с името на Филип ІІІ Аридей от нумизматичната сбирка на НИМ–София
65
Димитър Драганов. Нови монетни типове и варианти на скитските царе от Западнопонтийския ареал
71
Бистра Божкова. Култът на Сaрапис в Сердика по нумизматични данни
77
Мирослава Доткова. Архитектурни паметници, представени върху монетите на Топир
85
Мариана Славова. Част от колективна находка с римски монети (І–ІІІ в.) от с. Любеново, Хасковско
94
Радослав Гущераклиев. Находка с бронзови монети на градски управи (ІІІ в.) от района на пътна станция и кастел Состра
101
Теодора Ковачева. Още данни за монетното съкровище от село Слатина, Ловешко
113
Мариана Минкова. За прекъсването на монетното обращение в Берое в началото на VІІ в.
121
Дочка Владимирова-Аладжова. Златни монети на император Лъв ІІ
133
Женя Жекова. Оловни монети на император Алексий І Комнин (1081–1118) от България
139
Владимир Пенчев. Нов тип билонови скифати на Исак Комнин, узурпатор на остров Кипър (1185-1191)
149
Стоян Авдев. Венецианските и генуезките perperi comunali и perperi latini
153
Константин Дочев. Монетни находки и парично обращение (ХІІ-ХІV в.) в средновековния „Перперикон“ (Кърджалийска област)
171
Сфрагистика
Jean-Claude Cheynet. Les Xylinitai
191
Vivien Prigent, Cécile Morrisson, Pagona Papadopoulou. Quatre tesseres de plomb et un portrait de l’empereur Christophore Lécapène
201
Елена В. Степанова. Церковные иерархи Фессалоники (по данным печатей собрания Государственного Эрмитажа)
215
Alexandra-Kyriaki Wassiliou-Seibt. Die träger des familiennamens Kastamonites im 11.Jahrhundert, eine prosopographisch-sigillographische studie
223
Валери П. Степаненко. Ферс Цоцикий, антипат патрикий и стратиг Каппадокии (1000-1022)
235
Werner Seibt. Maximos–Raximir–Draximir, Anthropos
247
Янко Димитров. Три оловни печата от теренни обхождания през 2006 г. във Вътрешния град на Плиска
251
Николай А. Алексеенко. Несколько византийских печатей из болгарских находок
263
Владимир Пенчев. Моливдовул на вселенския патриарх Григорий ІІ (1283-1289), произхождащ от България
277
Епиграфика
Методи Манов. Белана – емпории на прасените (опит за локализация)
281
Красимира Карадимитрова. Нови данни за земеделието в района на Рациария
293
Николай Янев. Augustales в структурата на римската провинциална власт в Colonia Ulpia Ratiaria
301
Кателина Салтирова–Павлова. Надписът върху сердикийския labrum
309
Иван Войков. Три оловни огледалца от Arsus
315
Николай Марков. Най-старото шифровъчно приспособление (?)
321
Константин Шалганов. Мраморен фрагмент с монограм от Софийския исторически музей
329
Павел Георгиев. Владетелският дарствен пръстен от Плиска
333
Василка Герасимова. Драгашите (Пръстенът на Константин Драгаш)
343
Коста Хаджиев. За надписа на граматик Андрея от Осмарски Боаз, Шуменско
363
Катерина Венедикова. Байракът с надписи от Момчилградското село Постник–Теке
377
Varia
Георги Дзанев. Късноантични контролни тегловни мерки, изработени от бронзови монети
411
Бисера Томова. Късносредновековен накит от Кюстендил
417
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн