BG / EN
Начало » Издания » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2010, 6 ]
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2010, 6 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Посвещава се на 60-годишнината на доц. д-р Константин Дочев
Йорданка Юрукова. На многая лета!
1
Иван КАРАЙОТОВ. Околопонтийски нумизматични паралели
1
Библиография на трудовете на доц. д-р Константин Дочев
1
НУМИЗМАТИКА
Иван ВОЙКОВ. Няколко монети от могилата Голяма Косматка
7
Боряна РУСЕВА. Пистиренското монетно съкровище
11
Калина ЙОРДАНОВА. Три Александрови статера със символите „звезда – мравка”
25
Игор ЛАЗАРЕНКО. Монети от владетелски тип, отсечени в Одесос през втората половина на І в.пр.Хр.
29
Радослав ГУЩЕРАКЛИЕВ. „Никополската Деметра” по монети на Никополис ад Иструм при император Антонин Пий (138-161)
53
Мирослава ДОТКОВА. Нови монетни типове и варианти на Анхиало
63
Бистра БОЖКОВА. Циркулация на сребърни монети през ІV в. в днешните български земи
71
Светослава ФИЛИПОВА. Колективна монетна находка от с. Кърналово, Петричко
85
Йорданка ЮРУКОВА. Византийските крепости на юг от Балкана в светлината на монетните съкровища от последните десетилетия на VІ в.
99
Стоян МИХАЙЛОВ. Етапи в паричната циркулация през ранновизантийската епоха (498-681) в провинция Втора Мизия
109
Женя ЖЕКОВА. Колективна находка с билонови номизми на Алексий І Комнин (1081-1118) и Йоан ІІ Комнин (1118-1143) от района на Велики Преслав
123
Владимир ПЕНЧЕВ. Екземпляр от неизвестен досега тип анонимни византийски билонови скифати (ХІІІ в.), намерен при археологическите разк
129
Стоян АВДЕВ. Венецианските и генуезките сребърни слитъци и българското монетосечене през ХІV в.
133
Теодора КОВАЧЕВА. Колективна находка от сребърни монети на цар Иван Шишман (1371-1393)
147
Владимир ПЕНЧЕВ. Колективна находка със сребърни средновековни монети (ХІV–ХV в.) от района на град Никопол
153
СФРАГИСТИКА
Иван ЙОРДАНОВ. Печатите на Йоан василевс на българите!
165
Владимир ПЕНЧЕВ. Моливдовул на Ерусалимския патриарх Софроний ІІІ, намерен в България
171
ЕПИГРАФИКА
Методи МАНОВ. Новооткрит епиграфски паметник от с. Радилово, Пазарджишко
175
Красимира КАРАДИМИТРОВА. Flamen primus municipii Aeliani или за муниципиите, основани от Хадриан
179
Василка ГЕРАСИМОВА. Два надписа от базилика № 4 в Сандански (предварително съобщение)
191
Василка ГЕРАСИМОВА. Латински надписи от античния Перперикон, намерени в землището на с. Горна Крепост, Кърджалийско
207
Катерина ВЕНЕДИКОВА. Надписи на чешми от археологическия музей в София
215
VARIA
Николай МАРКОВ. Бележки за манастирски слънчев часовник от края на ІХ-началото на Х век от Североизточна България
243
Бисера ТОМОВА. Два накита от съкровището от с. Копиловци, Монтанско
251
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн