BG / EN
Начало » Издания » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2011, 7 ]
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2011, 7 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Нумизматика
Мирослава ДОТКОВА. Находки с римски републикански денари от Нумизматичния фонд на Софийския археологически музей
1
Игор ЛАЗАРЕНКО. Монетосеченето на Одесос през ранния Принципат (края на І в. пр.Хр. – І в. сл.Хр.)
23
Мариана МИНКОВА. Монетната циркулация в Карасура през античността и средновековието
59
Стоян МИХАЙЛОВ. Монети от археологическото проучване на крепостта при село Изворово, Хасковска област (2007–2008)
71
Павел ГЕОРГИЕВ. Изгубеното монетно съкровище от района на Варна и неговото историко-археологическо значение
87
Владимир ПЕНЧЕВ. Фолис на византийския император Никифор І Геник със сина му Ставраки, намерен при археологическите разкопки в Силистр
109
Владимир ПЕНЧЕВ. Колективна находка от билонови скифати от ХІІ-ХІІІ в., намерена в землището на село Цървище, Кюстендилско
113
Стоян АВДЕВ. Находките с билонови монети на цар Йоан Асен ІІ (1218–1241)
121
Георги ДЗАНЕВ. Колективна находка от сребърни монети (ХІІІ-ХІV в.) от с. Кривня, Русенско
131
Владимир ПЕНЧЕВ. Талерови монети и техни подразделения от ХVІ – началото на ХVІІ век, от фонда на НИМ-София
143
Сфрагистика
Иван ЙОРДАНОВ. Печати на тема България
157
Иван ЙОРДАНОВ. І. Jordanov. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. Volume 1-3. Sofia, 2003, 2006, 2009. Addenda et Corrigenda
189
Владимир ПЕНЧЕВ. Сребърен средновековен пръстен-печат (ХІV в.), намерен в землището на село Душево, Севлиевско
229
Епиграфика
Методи МАНОВ. Новооткрит епиграфски паметник от с. Зелен дол, Благоевградско
233
Varia
Боряна РУСЕВА. Раждането на монетата. Преразказ на „La naissance de la monnaie” с автор Georges Le Rider
239
Мирослава ДОТКОВА. Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика 2008-2010 г.
275
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн