BG / EN
Начало » Издания » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2012, 8 ]
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2012, 8 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
НУМИЗМАТИКА
Мариана МИНКОВА. Римски златни монети I—V в. от колекцията на РИМ-Стара Загора
1
Бистра БОЖКОВА. Иконографията на Арес в провинциалното монетосечене на градовете от Долна Мизия и Тракия през I—III в.
9
Мирослава ДОТКОВА. Монетно съкровище (II—III в.) от Лясковец, Великотърновско
21
Светослава ФИЛИПОВА. Монетна циркулация по средното течение на река Струма в периода 294—498 г.
31
Дочка ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА. Златни монети на Западната римска империя от V век
51
Лъчезар ЛАЗАРОВ. Омаядски дирхем от второто десетилетие на VIII в. в контекста на монетните находки в България от това време
63
Павел ГЕОРГИЕВ. Абасидско златно фуре от района на Плиска
73
Владимир ПЕНЧЕВ. Нов тип електронова (сребърна) скифата на Никейския император Йоан III Дука Ватаци (1221-1254)
85
Константин ДОЧЕВ. Колективна находка с медни монети на цар Константин Асен (1257-1277) от крепостта Трапезица, Велико Търново
89
Женя ЖЕКОВА. Колективна находка с билонови скифати на Константин Асен (1257-1277) от околностите на Велики Преслав
97
Владимир ПЕНЧЕВ. Сребърна монета на цар Михаил III Шишман-Асен (1323-1330), препечатана върху венециански матапан
107
Владимир ПЕНЧЕВ. Асприте на Иван Александър с Михаил Асен от съкровището от Велинград (квартал Каменица)
111
Aнгел КОНАКЛИЕВ, Стела ДОНЧЕВА. Колективна находка от сребърни грошове (XIV в.) от Преслав
123
СФРАГИСТИКА
Tодор ТОДОРОВ. Византийски печати от вътрешния град на Велики Преслав
135
Владимир ПЕНЧЕВ. Два византийски моливдовула от XI век, намерени при археологически разкопки в Силистра
143
Владимир ПЕНЧЕВ. Два моливдовула на вселенски патриарси от първата половина на XIX век, произхождащи от град Поморие
147
ЕПИГРАФИКА
Иван ЙОРДАНОВ. Кой е Алиат Стратилат от надписа в кръглата Преславска църква?
151
Павел ГЕОРГИЕВ, Керамичен печат с криптографска формула
163
Стоян ЙОРДАНОВ, Коста ХАДЖИЕВ. Новите надписи-графити от средновековния Червен
175
Катерина ВЕНЕДИКОВА. За надписите на арабско писмо върху камък и метал в НАИМ-БАН
185
VARIA
Ивайло КЪНЕВ. Новооткрити тежести от късноантичната и средновековна крепост „Балък дере", община Ивайловград
207
Николай МАРКОВ. Бележки за разпространението на имитацията на венециански териак по българските земи през Османския период
211
Николай МАРКОВ. За едно недоразумение в два от нашите музеи
221
Боряна РУСЕВА. Раждането на монетата. Преразказ на „La naissance de la monnaie" с автор Georges Le Rider
233
Константин ДОЧЕВ. В памет на чл.- кор. проф. дин Йорданка Юрукова
279
Йорданка ЮРУКОВА. Иконографска характеристика на градските монетосечения в източните римски провинции
283
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн